Dünya'daki en kullanışlı klavye Türk'lerde

Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla Türkçe klavye F unutulmaya yüz tuttu. Halbuki dünyanın en kullanışlı klavyesine sahip olduğumuzu biliyor muydunuz?
Eklenme Tarihi: 16.06.2018 18:02:00 - Güncellenme Tarihi: 16.06.2018 19:37:07

Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla Türkçe klavye F unutulmaya yüz tuttu. Kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 yılından itibaren zorunlu hale getirilen ancak toplumda henüz yaygın kullanılmayan F klavye aslında dünyanın en kullanışlı klavyelerinden biri arasında yer alıyor... 

Klavyenin Tarihçesi

 Parmakla basılan tuşlara bağlı olarak, sabit bir eksen üzerinde hareket eden kollardan oluşan mekanizmaya klavye denir. Latinceclavis (anahtar) sözlüğünden gelir. Yazı makinasında ve klavyeli müzik makinasında kullanılır.Yazı makinalarında,makinenin kapsadığı harfler ve bunların diziliş sırasına göre çeşitli klavyeler vardır.


Q klavye nasıl ortaya çıktı?

Q Klavye pek çok kimsenin zannettiği gibi modern klavye standardı değil bütün dünyadaki bilim çevrelerinin kabul ettiği gibi tam bir mühendislik hatasıdır ve icat edildiği günden beri değişmemiştir.

Neden bu şekilde dizildiği konusunda çeşitli söylentiler de mevcuttur elbette. Bu söylentilerin içerisinde en yaygın olan hikayesi ise; Yazı makinesinin mucidi olan Christopher Latham Sholes, 1867’de cihazın patentini almış ve ilk çalışan örnekleri ortaya koyduğu sırada cihazın tasarımının neden olduğu mekanik bir sorunla karşılaşmıştır. İcat ettiği bu makinenin harfleri kâğıda basmak üzere kullandığı mekanik harf kolları, kapalı bir kutunun içinde yer almaktadır. İki kol birden kâğıda doğru havalandığında kağıdın içerde sıkışmasına neden olmaktadır. 

Christopher bu sorunun çözümü için, yazarın yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerlerini olabildiğince karıştırarak en çok kullanılan harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi uygun görmüş ve Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıkartmıştır.


 Aslında bir nevi daktilonun hızlı yazmaya karşılık fazla bozulmasından dolayı, yavaş yazmaya zorlama amacıyla ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle en çok kullanılan harflerin yeri klavyede en ücra köşelere dağıtılmıştır. Bu şekilde yaygın olarak sağ elini kullanan insanların zayıf ellerini kullanmak zorunda bırakılmış, bu harfler de itinayla sol tarafa doğru toplanmıştır.

Aslında Q klavye İngilizce de dahil neredeyse hiçbir dil için faydalı değildir. Her dile ayrı olarak klavye üretilmesine karşılık yaygın olarak kullanılanı Q klavyedir.

Bir başka söylentiye göre ise, ilk üretilen yazı makinesinin adı “Sholes & Glidden Type Writer” olarak geçer. Buradaki “Type Writer” kelimelerini oluşturan harflerin tamamı Q klavyenin en üst sırasında yer almaktadır. Böylece satıcılar, bir kağıda kolayca “Type Writer” yazarak ürünlerinin yeteneğini karşılarındakine gösterme şansı bulmaktadırlar.

F Klavye
Türkçeye en uygun olan, Türkçe için geliştirilmiştir bir klavye çeşididir. Okunuş olarak ‘Ef’ diye tabir etsek de aslında doğru okunuşu ‘Fe’ Klavyedir. Q klavyenin aksine F klavye daktilolarda kolay, hızlı ve hatasız yazmak amacıyla, Türkçede çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harfler F klavyede kolay ulaşılabilecek yerde, harflerin kullanılma oranları, hece ve söz yapısı, parmakların kullanılabilir kuvvetleri ve işlevsellikleri göz önünde bulundurularak üretilmiştir.


Bu bakımdan F klavye Q klavyeden daha üstündür diyebiliriz. Türkiye’deki tüm daktilo makinelerinin Milli Klavye’ye dönüştürülmesi, 1963 yılında Gümrükler Kanunu’na eklenmesi ve 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından Zorunlu Standart olarak onanmasıyla kesinleştiğini söyleyebiliriz. F klavyenin mucidi ve bu standardın gerçekleşmesini sağlayan kişi ise İhsan Sıtkı Yener’dir.


Yaklaşık olarak 30 bin Türkçe söz ölçü alınmıştır. Bu değerlendirme sonucunda çok kullanılan birkaç harflerden a harfi 26 bin323, e harfi 16 bin 308, k harfi 13 bin 542, i harfi 13 bin 384 kez, m harfi 11 bin 263, l harfi 10 bin 496, t harfi 9 bin 669, r harfi 8 bin 698 kez geçmekteydi. Q klavyede ise en çok kullanılan kelimeler, en uç noktalara yerleştirilmişti.

F klavyenin sağladıkları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş’in yaptığı araştırmalara göre, F klavyede parmakların yeri değiştirilmeden sadece orta sıradaki 8 harf ile Türkçe metnin yüzde 55‘i yazılabilmektedir.

Yine aynı araştırmaya göre, F klavyede Türkçe metinleri yazarken sağ el %51, sol el ise %49 oranında kullanılmaktadır. Bu durum her iki beyin yarım küresinin de yazma sürecine dengeli katılmasını sağlamaktadır. Bu sayede F klavye, düşünme, anlama, sorgulama, dikkat, yaratıcılık ve üreticilik gibi zihinsel becerileri geliştirmeye katkı sağlamaktadır.


Başbakanlık tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Aralık 2013 tarihli genelgede, genelgenin yayımından itibaren, alım süreci başlatılmış olanlar dışında temin edilecek tüm bilgisayarların F klavyeli olması ve halen kullanımda olanların da 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi kararı alınmış; 2017 yılının sonundan itibaren ise tüm kamu kurumlarında F klavye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

kaynak: bilgiustam.com

haber: enpolitik.com/ Melek S. Tunç

http://enpolitik.com/haber/196043/dunyadaki-en-kullanisli-klavye-turklerde-f-klavye.html

Sizin Yorumunuz:

*
*