HAKKI ÖZNUR : ABD ÜSLERİ KAPATILMALI, TERÖR YUVALARI İMHA EDİLMELİDİR

Milli, Yerli, Sivil ve Demokrat bir sivil toplum kuruluşu olan “Anadolu Düşünce ve Strateji Merkezi” nin düzenlediği “Gazze Ekseninde Ortadoğu ve Muhsin Yazıcıoğlu” konulu panel Ulucanlar Cezaevinde yapıldı.

Güncel 15.06.2024 19:54:00 0
HAKKI ÖZNUR :  ABD ÜSLERİ KAPATILMALI,  TERÖR YUVALARI  İMHA EDİLMELİDİR

Milli, Yerli, Sivil ve Demokrat bir sivil toplum kuruluşu olan  “Anadolu Düşünce ve Strateji Merkezi” nin düzenlediği  “Gazze Ekseninde Ortadoğu ve Muhsin Yazıcıoğlu” konulu panel Ulucanlar Cezaevinde yapıldı. 500 kişilik salon hınca hınç doldu.  Çok sayıda, STK temsilcisinin ve gençlerin yoğun ilgi  gösterdiği  Panel, Dernek Başkanı Haşim  Yanar’ın açış konuşmasıyla başladı. Yanar kısa ve öz konuşmasında şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’ndan ve derneğin misyonundan ve çalışmalarından  bahsetti.

Anadolu Düşünce ve Strateji Merkezi (ASTEM) in düzenlediği ve konusunda uzman kişilerin katıldığı  Panelde şu sorulara cevap arandı;

-  Küresel  Emperyalist Projeler BOP ve BİP nedir?

-  2002  yılından itibaren işlemeye başlayan BOP projesinde kimler taşeron olarak yer aldı?

 - Küresel BOP projesine kimler karşı çıktı,  kimler destek  verdi?

-   CFR gibi küresel emperyalist kuruluşlarda kimler konuştu. Hangi siyasiler  Yahudi lobilerinden ve İngiliz kraliçesinden nişanlar ve madalyalar aldı?

- Şiddetle karşı çıktığı ve karşı çıktığı günlerde askıya alındığı bilinen Suriye sınırındaki mayınlı araziler konusunun, Muhsin Başkan şehit edildikten  hemen ardından meclis gündemine taşınmış olması ne anlama geliyor?

-O tarihlerde mayınlardan arındırılan Suriye sınır hattının Türkiye’ye yönelik kitlesel göç hareketlerine müsait hale getirilmiş olması tesadüf müdür?

 -Suriye'de boşaltılan bölgede PKK/PYD terör devleti yapılanması nereye gidiyor?

-Ortadoğu'da yaşanan gerilim; İsrail’in “Arz-ı Mev’ud” planımı? yoksa kaynak paylaşım savaşımıdır?  

-Ortadoğu’da yanan ateş Türkiye’ye sıçrar mı?,

Panel’in Başkanlığını EKSEN Sendikası Genel Başkanı Dr. İsmail Yıldız Yaptı. Panel’in konuşmacıları, Ülkücü Hareketin önde gelen isimlerinden, Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur , Yazıcıoğlu’nu  yakından tanıyan  ve   alanlarında otorite olan Prof. Dr.  Mevlüt Uyanık,  Prof. Dr. İbrahim Maraş ve Araştırmacı Yazar Ömür Çelikdönmez  idi. Programı Ziraat Yüksek mühendisi yazar Emre Keskin sundu. Konuşmacılar  Ortadoğu’daki küresel emperyalist oyunları ve  Asimetrik savaşı anlattılar. Yine Ortadoğu’daki   vekalet savaşlarına  ve çıkar ittifaklarına dikkat çektiler. ABD  ve Batı emperyalizminin ve Siyonist İsrail’in Ortadoğu’daki kirli ve karanlık oyunlarını anlattılar.

Konuşmacılardan Ortadoğu konusunda uzman olan yazıları ile  kamuoyunda dikkat çeken  ilgi ile takip edilen,  yazar Ömür Çelikdeniz  sınırlarımızda yapılan Mayın temizliğini,  ABD AB, ve İsrail’in  sınırlarımızdaki  mayınlarla neden ilgilendiklerini,  sınırlarımızın dibinde meydana gelen ve ülkemizi hedef alan terör saldırılarını, ABD ve İsrail  uşağı PKK/ PYD terör örgütünün kirli emellerini anlatmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşı  Yazıcıoğlu’nun çizgisini ,duruşunu, ve misyonunu  devam ettiren , Alperenlerin ağabeyi  Hakkı Öznur konuşmasında  Türk dış politikasını ve yakın dönem siyasal süreçleri, iktidarları  (özellikle-2002 -2024 )   anlatırken 2001 yılında kurulan  AKP’nin kuruluş sürecine değinmiş ve AKP ile ilgili çok çarpıcı analizler yapmıştır.

Hakkı Öznur, konuşmasında, “Türkiye’nin Milli Güvenliği” ve “Beka meselesi”ni geniş bir şekilde ele almış, anlatmıştır. Öznur, geçmişten günümüze genel olarak Orta Doğu bölgesinden bahsettikten sonra Irak ve Suriye konusunda dinleyicilere tarihi bilgiler verdi. Olaylarla, belgelerle kronolojik olarak bölgenin 110  yılını anlattı. Konuşmasında mevcut sınırları, İngiliz emperyalizminin çizdiğini, Musul ve Kerkük’ün Misakımilli’ye dahil olduğunu anlattı.

Öznur’un konuşmasının tam metni:

TÜRKİYE’NİN FAY HATLARI İLE OYNANIYOR

 Ortadoğu’da asimetrik savaşlar devam ediyor. Bu savaşların arkasında, küresel emperyalizm var. Devam eden asimetrik savaşlar, ülkemizin milli güvenliğini de yakından ilgilendiriyor. Bölgemiz ateş çemberi. Suriye ve Irak’tan dolayı ülkemiz açık hedef halinde. Milli güvenliğimiz, tehdit altındadır.

Türkiye’yi de içine alan Irak ve Suriye senaryoları, Washington, Londra, Moskova ve Şam’da yapılan Orta Doğu konferanslarında ve toplantılarında ele alınmıştır. Türkiye, şiddet ve terör yoluyla bölgesel savaşın içine çekilmeye çalışılmaktadır.Türkiye küresel devlet operasyonları ve organizasyonlarıyla karşı karşıyadır.

Sığınmacılar/göçler, ülkemiz açısından artık bir numaralı güvenlik sorunu haline gelmiştir. Küresel baronlar, savaş lobileri, silah lobileri, Orta Doğu’yu Ankara’ya getirmeye çalışıyorlar. Küresel BOP’çular ve iş birlikçileri, Suriye’de devam eden iç savaştan faydalanarak, bölgede yeni değişimler peşindeler. Yaşananlar, BOP’un kan tutkusudur. Suriye’de ve Irak’ta olup bitenler, yaşananlar, sınırlarımızda cereyan eden hadiseler, bunu ortaya koymaktadır.

911 km’lik Suriye sınırı, 384 km’lik Irak sınırı, 560 km’lik İran sınırı, yol geçen hanına dönmüştür. Türkiye, Irak-Suriye hattına dikkat etmelidir. PKK meselesi, Türkiye-Irak hattında sürerken bir de şimdi PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG yüzünden PKK meselesi, Türkiye-Suriye sınırına da taşındı. Amaç, bölgede Türkiye’nin kaosa sürüklenmesi. Sığınmacılar ve devam eden göçler, Türkiye’nin ve Türklerin milli güvenlik meselesidir.

Türkiye, uzun bir zamandan bu yana, birçok devletin istihbarat elemanlarının rahatça cirit atabildiği bir istihbarat çöplüğüne dönüşmüştür. Sınırlarımız yolgeçen hanı. Terörizm otobanına dönmüş durumda.

KÜRESEL EMPERYALİST PROJE “BOP” İLE ORTA DOĞU’DA SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLMEK İSTENİYOR

1989 Berlin duvarı yıkıldı , Doğu bloku çöktü. Varşova Paktı dağıldı. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin  dağılmasının ardından ABD’nin uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi’nin-BOP, varlığından bölge ülkeleri ancak yıllar sonra haberdar olmuşlardır. Fas’tan Pakistan’a (hatta Endonezya ve Malezya’ya), Somali’den Kazakistan’a, Yemen’den Bosna’ya, Azerbaycan’a uzanan bu geniş coğrafyada, ABD’nin 1991’den beri yürüttüğü askeri operasyonlar ve dayattığı siyasi, sosyal ve ekonomik çözümler hep bu projenin birer parçaları durumundadır. Amerika ve İngiltere’nin bugün Ortadoğu’da uyguladıkları ve planladıkları projelere baktığımızda Soğuk Savaş döneminde bölgede uyguladıkları politikalarla benzerlik taşıdığı görülmektedir.

 “Yeşil Kuşak” projesi, BOP, BİP ile devam ediyor. Afganistan’daki savaşın lojistik ve insan kaynağı açısından beslendiği yer, Pakistan’dı. Türkiye de Suriye’deki iç savaşın lojistik beslendiği yer oldu. İzlenen yanlış politikalar sonucunda Suriye’siyle, Irak’ıyla Orta Doğu, Türkiye’ye girmiştir.

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) istikametinde Afganistan, Irak, Libya, Suriye, kan gölüne döndü.  Amerika İsrail, AB bölgede iç savaş, kaos ve karışıklık istiyor. BOP ve BİP projeleri doğrultusunda mezhep savaşı kışkırtılıyor.

Büyük Ortadoğu Projesi; Amerika’nın Orta Doğu’yu yeniden şekillendirme projesi olarak da bilinir. Büyük Orta Doğu Projesi’nin amaçları kaba hatlarıyla şöyledir:

-Terör rejimi İsrail’in varlığını korumak,

-ABD ulusal çıkarlarının Orta Doğu’da korunması,

-Siyonist İsrail’in güvenliği için Irak ve Suriye Kürtlerini kapsayan İkinci İsrail’in kurulması.

Amerika, BOP projesini İşbirlikçi Kürtler üzerine kurmuştu. CIA’nın paralel kuruluşlarından Atlantik Konseyi’nin “açılım” ve “Kürt raporları” BOP teorisyenleri ve CIA’nın Orta Doğu masasında görevli istasyon şefleri tarafından hazırlanıyordu.

BOP projesi doğrultusunda ABD ve ortakları, sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Aradan geçen 103 yıl sonra BOP projesi doğrultusunda Orta Doğu’da haritalar, sınırlar, yeniden çiziliyor. Orta Doğu, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri’nin petrol çıkarları için kanamaya devam ediyor.

İngiliz casuslar Bell’in, Lawrencelerin, yerini Amerikalı CIA mensupları, istasyon şefleri, Perleler, Henzeler , Galbraitlar, Rubinler, Barkeyler, Grucklar, Phillipsler almıştır. Modern Kürt Lawrenceleri, Barzani ailesinin dostları Peter Galbraith, David Phillips, Henri Barkey, Brett Mcgurk, Joel Rayburn, David Brownstein, vb. Irak’ın kuzeyinde yürüttükleri kirli ve karanlık faaliyetlerle Barzanilerin Orta Doğu’daki en büyük müttefikleridir.

İsrail’e ve İsrail’in temsil ettiği çizgiye bağlı olan “Neoconlar” olarak bilinen çevre, Orta Doğu’da her zaman Barzani’ye, Talabani’ye, açık destek vermişlerdir. Washington yönetimi ve Neoconlar, PKK ve onun Suriye kolu olan PYD’ye de desteklerini devam ettirmektedir.

ORTA DOĞU VEKALET SAVAŞLARI İLE EĞİTİM SAHASI OLMUŞTUR

Orta Doğu’da devam eden kaos ortamı en fazla terör devleti İsrail’in işine gelmektedir. Irak’ta devam eden Şii-Sünni gerilimi, Suriye’de devam eden iç savaş ve terör devleti İsrail’i ziyadesiyle memnun etmektedir. İsrail, Mısır ve Irak’ın kuzeyi, ABD’nin arka bahçesi Irak, Suriye, Lübnan İran’ın arka bahçesi, yine   Suriye  Rusyanın  arka bahçesi konumunda.

NATO merkezli Gladio’nun desteklediği, geçmişte “yeşil kuşak”, şimdi ise “BOP” projesinde yer alan, radikal gruplar ve onların kiralık militanları, serbestçe ülkemizde yuvalanıyor. Sınırlarımızda etnik ve mezhep savaşları yapılıyor. Etki ajanları, nüfus casusları devletimizin içine kadar sızmıştır. NATO ile bağlantılı gruplar, topraklarımızda bürolar açıyorlar. Şii-Sünni-Selefi ayırımı üzerinden yürütülen kirli bir savaş vardır.

Irak ve Suriye, “vekâlet savaşları” için bir eğitim sahası olmuştur. Suriye’de, Esad rejim güçleriyle radikal silahlı grupların kanlı çatışmaları yaşanmaktadır. Buna açıkça “Vekâlet Savaşı” denir.

Ortadoğu’da Suriye’de “vekalet savaşı” sürdükçe Orta Doğu’da kargaşa bitmeyecektir. BOP planı zaten uzun yıllar sürecek mezhep temelli çatışmaları öngörmektedir. Küresel bir proje olan Büyük Orta Doğu projesinde Suriye’nin, Irak’ın, Lübnan’ın üçe bölünmesi ve ikinci İsrail olan ABD, İsrail ve AB çizgisinde bölgede ve bir Kürt devletinin kurulması vardır.

ABD ÖZEL KUVVETLERİ, PKK/PYD MİLİTANLARINA TANK VE ATEŞLİ SİLAHLAR EĞİTİMİ VERİYOR

PKK’nın Suriye koluPYD hakimiyetindeki bölgelere ABD ve koalisyon güçleri, uçaklarla silah ve cephane indirmeye devam ediyor. PYD’nin kontrolündeki bölgelere konuşlan ABD Özel Kuvvetleri, buradaki PYD’li teröristlere kurdukları kamplarda sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler veriyor. Suriye’de görevlendirilen ABD özel kuvvet askerleri sabotaj ve bomba yapımı konusunda uzman askerlerden oluşmaktadır. CIA, Mossad, YPG militanlarına terör eğitimi ve patlayıcılar konusunda eğitim vermekteler.

Kandil, Afrin, Kobani, Kamışlı, Menbiç, PKK ve PYD’ye destek veren yabancı istihbarat servisleriyle dolu. Örtülü operasyon kapasitesine sahip CIA ve özel kuvvetler, Suriye ve komşu ülkelerde örtülü operasyon yürütüyor. CIA başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin istihbarat servisleri, PKK/PYD’ye eğitim veriyor, silahlandırıyor.

PKK/PYD’ye yaptığı 12 bin tır silah ve mühimmat ile Suriye’nin kuzeyini işgal ettiren, Amerikan emperyalizmidir. PYD/YPG’yi silahlarla donatan, eğiten, yöneten ve yönlendiren ABD’nin CIA’sı ile askeri ve siyasi uzmanlarıdır. PYD/YPG, Amerikan emperyalizmi olmadan yerinden dahi kıpırdayamaz. Her yönüyle bağımlı bir örgüt olduğu bilinmektedir

Örtülü operasyon kapasitesine sahip CIA ve ABD Özel Kuvvetleri, Suriye ve komşu ülkelerde örtülü operasyon yürütüyor. CIA başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin istihbarat servisleri, PKK/PYD’ye eğitim veriyor, silahlandırıyor.

HENDEK VE BARİKATLAR, İMRALI VE KANDİL’İN ORTAK PLANIYDI

2014 yılının 6-9 Ekim günlerinde yaşanan Kobani provokasyonlarını, yaşanan olayları terör örgütü, fırsata çevirdi. Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan hem sığınmacılar hem teröristler rahatlıkla giriş-çıkış yaptı. Binlerce araç girdi. Ne bir arama ne bir kayıt…

ABD Özel Kuvvetleri tarafından eğitilen ve Suriye iç savaşında yer alan PKK’lılar, rahatça topraklarımıza girip her türlü eylemleri yapıyorlar. Terör örgütü PKK, Irak’ta kısmen ve Suriye’de hemen tamamen mobil, mobil araçlarının büyük yüzdesi ağır silahlıdır.

Topraklarımıza sokulan EYP’ler, Kobani’de hazırlanmıştır. PKK/PYD’nin kullandığı EYP’ler, Suriye’nin kuzeyinde ABD ve koalisyon güçlerinin koruması altındaki PYD bölgelerinde üretilmiştir. 2014 sonlarından itibaren PKK/PYD, 2500 civarında militanını Kürt-Türk çatışması çıkarıp ülkemizi iç savaşa sürüklemek için sınırlarımızdan içeriye sokmuş ve Hendek terörünü çıkartmıştır. Çözüm süreci denen ihanet sürecinde Apo itini “Barış Meleği”, Zerdüşt PKK’yı “Barışsever”, teröristleri de “Çiçek Çocukları” gibi göstermeye çalışmıştır.

STRATEKİK MAŞA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, HENDEK VE BARİKATLARLA İSYAN ÇIKARTMAK İSTEDİ

7 Haziran 2015 seçimlerinden 1 ay sonra bölücü HDP’nin özerklik ilanlarıyla destek verdiği terörde, birçok ilçe merkezinde hendekler kazıldı, barikatlar örüldü. PKK, hendek stratejisini açılım sürecinde planladı. 2012 yılından itibaren belli şehir ve ilçelerde kazılacak hendekler planlandı. Yerleri ta o zaman tespit edildi. Yapılan çizimler ve krokiler, Kandil ve Kobani’deki şefler tarafından onaylandıktan sonra uygulanmak üzere sahneye konuldu.

22 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde PKK terör örgütü tarafından iki polisimiz, evlerinde enselerinden vurularak şehit edilmiş, ardından öz yönetim ilanı, hendekler, barikatlar karşımıza çıkmıştı.

Suriye’nin kuzeyinde ABD/NATO desteğiyle ilan ettikleri kantoncukları, ülkemizde de kurmaya heveslendiler. Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan tarafından çizilen “öz yönetim” modelini fiili olarak uygulamaya çalışıyordu. ABD, İsrail ve Batı taşeronu terör örgütü, 4 il ve 8 ilçede tek taraflı ‘öz yönetim (özerklik) ilan ettim’ diyor.

12 Ağustos 2015 tarihinde terör yapılanması KCK, yandaşlarına ‘Öz yönetim ilan edin’ talimatı vermiştir. Kızıl Stalinist terör örgütü KCK, kent ayaklanmaları gerçekleştirip Türkiye içinde Kobaniler oluşturmayı planlamaktaydı. HDP/PKK, özerklik ilan etme, kanton kurma peşindeydi.

Terör örgütü PKK/KCK, tonlarca bomba patlattı, NATO silahlarıyla, ağır silahlarla, (BKC-Biksi) roketatarlarla, doçkalarla güvenlik güçlerine saldırdılar. Suriye’de PYD’ye verilen silahlar, Türkiye’de sivil halka ya da polise, askere karşı kullanılmıştır. ABD’lilerin Kobani’de eğittiği teröristler, Suriye’de PYD, Türkiye’de ise PKK, YDG-H olarak terör estirmişlerdir.

PKK/PYD’nin kullandığı EYP’ler, Suriye’nin kuzeyinde ABD ve koalisyon güçlerinin koruması altındaki PYD bölgelerinde üretilmiştir. Mayınlı hainlik, Kobani’de tezgahlanmıştı. ABD Özel Kuvvetleri, tarafından eğitilen ve Suriye iç savaşında yer alan PKK’lılar, rahatça topraklarımıza girip her türlü eylemleri yapıyorlar.

Güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü PKK militanları arasındaki çatışmalar, 2015/2016 kış aylarında iyice tırmanmıştı. PKK’nın dağ kadroları, şehirlere ve ilçelere inerek, eylemlere yön vermişlerdir. Kobani’de eğitim gören YDG-H militanları, hendek savaşlarını başlattılar. Şehir içi savaşlarını Amerikalılardan ve Almanlardan öğrendiler. PKK bölgede yandaşlarına binlerce silah dağıttı. PKK’lı hendekçiler, Kobani’den geldiler.

ABD, askerleri tarafından eğitilen Kobani’den ve Kandil’den gelen PKK’lılar, ‘keskin nişancı’ olarak kullanılmıştır. Suikast silahı kanas ve Rus yapımı, uzun namlulu, suikast silahlarını çok rahat kullanan örgüt mensupları, çatışmaları şehir merkezlerine de taşımıştır. Kazılan hendekler ve kurulan barikatlar nedeniyle bölge kan gölüne dönmüştür.

20 Temmuz 2015’te başlayan terör eylemlerinde 779 asker, 296 polis 106 korucu, güvenlik görevlisi şehit edildi. Terör saldırılarında 4 binin üzerinde güvenlik görevlisi ve 2 binden fazla vatandaş yaralandı. El yapımı patlayıcı (EYP) saldırıları sonucu 515 vatan evladı, şehit düşmüştür. Kentsel yerleşim alanlarındaki PKK’lı keskin nişancıların ateş açması sonucu 46, roket güdümlü el bombası veya roketatar sonucu 88 vatan evladı şehit düşmüştür.


Pazartesi 40.3 ° / 28.5 °
Salı 41 ° / 27.6 °
Çarşamba 39.8 ° / 26 °