Davut Gazi Benli


Özbekistan bizim için ne ifade ediyor?

Özbekistan bizim için ne ifade ediyor?
'Taşkent'te tarihçi akademisyen dostlar anlattılar: Kurtuluş Savaşı'nı yürüten TBMM'nin maddi imkanları çok kısıtlıydı; emperyalist devletlere karşı açtığı savaşta paraya ve silaha ihtiyacı vardı. Gazi Mustafa Kemal, Rusya'dan ve Orta Asya Türk devletlerinden yardım istemişti. Lenin, Gazi'nin yardım isteğini Özbekistan'da o dönem devlet olan Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca'ya duyurdu. Bu istek kendisine iletildiğinde, Osman Hoca hiç tereddütsüz 100 MİLYON ALTIN vermeye hazır olduğunu bildirdi. Milyonlarca Özbek hanım kardeşimiz ziynetlerini bizim için feda ettiler. O dönemde bu kadar altın, Ankara'ya, ancak Rusların trenleriyle taşınabilirdi. Osman Hoca Ruslardan aldığı garantiye güvenerek altınları vagonlara yükledi. Gönderilen altınlar önce Moskova'ya, oradan da Ankara'ya gidecekti.Moskova da 100 milyon altının 10 milyonunu altın olarak, 10 milyonunu da silah olarak vagonlara yükleyip Ankara'ya gönderdi. 80 milyon altın da 'navlun ücreti olarak' (!) Ruslara kaldı. Ankara'ya gönderilen paralar tamamen Özbek Buhara Cumhurbaşkanı Osman Hoca tarafından Türkiye'nin esaretten kurtulması için verilmişti. Bu paraları gönderen de, Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi haziresinde yatmakta olan Buhara Cumhurbaşkanı Cennetmekan Osman Kocaoğlu'dur. (Ölümü:1968). Osman Hoca'nın hayattaki oğlu da tüm bu olayların canlı kaynaklarından Koç Universitesi'nden ünlü tarihçi Prof. Dr. Timur Kocaoğlu Hocamızdır.