Sema Dolunay


İSTANBUL’U KİM FETHETTİ?

İSTANBUL’U KİM FETHETTİ?


İstanbul 15. Yüzyılın ortalarında Dünyanın merkezinde yedi tepe üzerine kurulu muhteşem şehirdi. Adeta Allah’ın boş vaktine rastlayan, özene bezene yaratılmış dünyalar güzeli bir prenses gibiydi. Bu güzeller güzeli prensese kimler kimler talip talip olmamıştı ki. Muhteşem prensesi almak, ona sahip olmak için ne çok kan akmış, ne çok savaş yapılmıştı. Ancak bu nazlı prensese sahip olmak Osmanlı’nın 7. Padişahı Sultan II. Mehmet’e nasip olmuştu.

İstanbul’un fethi binlerce masala konu olabilecek bir zaferdir. Bu fetih masalının kahramanı ise sizlerin de bildiği gibi fetihten sonra “Fatih” unvanını alacak ve tarihin altın sayfalarına Fatih olarak geçecek Sultan II. Mehmet ‘tir.

İnsanoğlunun fıtratında merak etmek, septik(kuşkucu) düşünmek olduğundan merakımızı gidermek için şu soruyu soralım; Peki neden bu güzel prensese sahip olmak diğerlerine değil de II.Mehmet’e nasip oldu?

İlk görüşte aşk mı? O zaten diğer taliplerde de var. Çok istemek mi? Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye 7 yıl kuşatmış. Kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi Muaviye’nin İstanbul’u çok istediğini göstermez mi? Bunlar değilse peki bu kutlu zafer nasıl gerçekleşti?

Bu soruya cevap vermeden önce II. Mehmet ile sizleri tanıştırmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Fatih Sultan Mehmet’in doğum tarihi ile ilgili verilen tarihler Osmanlı kaynaklarında farklılıklar göstermektedir. Ortak kanı 30 Mart 1432 Pazar günü doğduğu yönündedir. Çoğu kaynak II. Mehmet’in doğum yerinin Edirne olduğunda hemfikirdir.

Babası II Murat, annesi de Hüma Hatun’dur.

Şehzade II. Mehmet çocukluk yıllarını Edirne’de geçirmiştir. Dönemin önemli alimlerinden ders almıştır, geometrifelsefehadistefsirfıkıhkelâm ve tarih alanlarında iyi yetiştiğini söylemek mümkündür. YunancaLatinceİbraniceArapça ve Farsça yı çeviri yapabilecek düzeyde bilmektedir.

Osmanlı’da şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanması için sancağa gönderilirdi. Sancağa çıkmak Osmanlı devlet geleneğinde önemliydi. II.Mehmet de şehzadelik döneminde Manisa’ya gönderildi. Manisa’da bulunduğu sıralarda 1444 yılında babası II Murat tahtı 12 yaşındaki Mehmet’e bıraktı. Kendisi de inzivaya çekildi. Ancak Osmanlı tahtına küçük yaşta birisinin geçmesi, Avrupa ülkelerini bir kez daha Osmanlı topraklarına yöneltti. Bunun üzerine II. Murad ordunun başına geçerek Haçlı ordusunu Varna’da mağlup etti. Tahtta hala II. Mehmet oturmaktaydı. Bu defa da Yeniçeriler isyan etti. Özellikle Çandarlı Halil Paşa’nın II. Murat ‘a tahtta geçmesi yönünde bulunduğu telkinlerin ardından II.Murat 1446 senesinde tekrar tahta geçti ve II. Mehmet Manisa’ya gönderildi.. II. Mehmet’in 1444 yılından 1446 Ağustosuna kadar sürmüş olan bu ilk saltanat dönemi kişiliğinde kuvvetli etki yapmıştır. Çandarlı Halil Paşa’nın iktidarını kırma, yeniçerileri hizaya getirme, enerjik bir gazâ siyaseti izleyip İstanbul’u fethetme düşüncesi o zaman zihninde yerleşmiş olmalıdır.

II.Mehmet, 1451 yılında babasının ölmesi üzerine 19 yaşında ikinci kez Osmanlı tahtına oturdu.

Bu defa 49 yaşındaki ölümüne kadar 30 yıl tahta kalacak ve zaferlerine zafer ekleyecektir.