Dr. Sakin Öner


ÖZGÜR ÖZEL YANLIŞ DÜŞÜNÜYORSUNUZ, KUTSAL OLAN ARAPÇA DEĞİL, DİNİMİZDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da Suriyeli meselesi ve Arapça tabelalar konusunda "Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Arapça tabelalara yapılan saygısızlık ana dili Arapça olan milyonlarca Türk vatandaşına yapılmış olur. Kur'an-ı Kerim'in ana dili de Arapçadır" dedi.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da  Suriyeli meselesi ve Arapça tabelalar  konusunda "Bizim belediye başkanlarımız çiğ popülizmin aktörleri olmayacaktır. Arapça tabelalara yapılan saygısızlık ana dili Arapça olan milyonlarca Türk vatandaşına yapılmış olur. Kur'an-ı Kerim'in ana dili de Arapçadır" dedi.

Özgür Özel'in bu konuşmasında birkaç önemli yanlış var.
1.Belediye Başkanlarının Arapça tabelalar hakkındaki tavrı çiğ popülizm değildir. Bu yasal bir zarurettir. Tabelalarda yabancı diller ancak yüzde 25 oranında kullanılabilir. Yüzde 75'i Türkçe olmak zorundadır. 
2.Türkiye vatandaşı olan ve anadili Arapça olan hiçbir vatandaşımız Arapça tabelaların kaldırılmasından rahatsız olmaz. Milyonlarca Arap kökenli vatandaşımız hepimiz kadar milliyetçi ve vatanseverdir. Eğer kastedilen Suriyeli sığınmacı Araplarsa, onların bu konuda bir görüş belirtme hakları yoktur.
3."Kur'an-ı Kerim'in anadili Arapçadır" ifadesi ile Arapçanın kutsal bir dil olduğu kastediliyorsa bu tamamen yanlıştır. Diller kutsal değildir, kutsal olan dinlerdir.

İlahiyat Profesörü
Şahin Filiz'in dediği gibi "Arapça Kur’an dili değildir; Kur’an Arapçadır, o kadar.  Arapça yazan tabelalar da âyet-i kerime değildir ki haklı olarak kaldırıldığında Türk halkı incinmez, memnun olur."
Sayın Özel unutmayınız ki, Türkiye  Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçedir. Halkına da Türk milleti denir. Batı dilleri de dahil Türkçe dışında her dil, yabancı dildir.

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk kimliği üzerine kurmuş, Türkçeyi yabancı diller boyunduruğundan kurtararak bu milli devletin resmi dili yapmıştır.

Atatürk'ün kurduğu CHP'sinin Genel Başkanının belediyelerin yaptığı bu doğru tasarrufa karşı çıkmak, ancak Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de kalıcı olmalarını isteyenleri sevindirmekte, CHP'li olmadığı halde CHP'ye oy veren milyonlarca Türk milliyetçisini de üzmektedir. Derhal bu yanlış söyleminizi düzeltip  tabelalardaki yabancı kelimelerle mücadele eden belediye başkanlarınızın önünü açınız.

 

Dr. Sakin ÖNER