Barış Atagün


Şeriatçılara Kötü bir Haberim var: Türkiye Laiktir, Laik Kalacak

Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine hakaretin serbest, şeriata, gericiliğe karşı çıkmanın yasak olduğu bir dönemden geçiyoruz.


Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine hakaretin serbest, şeriata, gericiliğe karşı çıkmanın yasak olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Cumhuriyetin verdiği haklar sayesinde mevki, makam sahibi olanlar halktan aldığı güce güvenerek laik Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini yok edebileceğini sanıyor.

Bunun adı akıl tutulmasıdır. Şeriatla yönetilen orta doğu ülkeleri bile yavaş yavaş şeriat kurallarını hafifletip çağdaşlığa yaklaşırken laiklikle yönetilen Türkiye’de şeriatçılığın yükselmesinin hiçbir mantığı yok.

Şeriatın savunulacak hangi yönü var? Dünyada hangi ülke şeriatla yükselmiş? Dünyada hangi ülke şeriatla mutlu ve refah seviyesi yüksek bir ülke olmuş?

Günümüzden 1000 yıl önce Ulus kimlikleri yoktu, demokrasi yoktu, kişi hak ve özgürlükleri yoktu, Cumhuriyet yoktu.

1000 yıl önce din adına yapılan toprak paylaşımı savaşları vardı. Gücünü dinlere dayandıran krallar ve padişahlar vardı. Halk ise kendisini ‘’Tanrının seçtiği insan’’ olarak gösteren padişahların, kralların kölesiydi.

Kısacası ‘’din devleti’’ kavramı milliyetçiliğin olmadığı, halkın köle olduğu, din savaşlarının olduğu dönemin ruhuna uygun bir devlet modelidir.

Günümüzde ise ulus kimlikleri var, demokrasi var, Cumhuriyet var, kişi hak ve özgürlükleri var. Artık insanlar devletin kölesi değil. Tam tersine devlet, birey için var. 1 kişinin mutluluğu değil bireyin mutluluğu ön planda

Bu çağın ruhunda din sadece bireysel vicdan özgürlüğü olabilir. İnsanları 1000 sene öncesinin dini sınıflandırmasına göre ‘’Müslim- gayri Müslim’’ diye kabaca 2 kategoriye ayıramazsınız. Çünkü artık insanların inançlarından önce gelen kimlikleri var, dini kimliklerinden önce gelen istekleri var.

Laiklik dediğimiz kavram işte bu yüzden önemlidir. Laiklik bireysel inanç ve vicdan özgürlüğünün teminatıdır. Laiklik, dinin toplum üstündeki egemenliğinin kaldırılıp özgür düşüncenin ve bireyin gelişiminin önünün açılmasıdır.

Avrupa, kilise egemenliğinden kurtulup özgür düşünceye ortam sağladıktan sonra bilimde büyük gelişme sağladı. Biz ise Avrupa reform ve aydınlanma çağını yaşarken her geçen gün daha çok muhafazakârlaştık.

19. yüzyılda Tanzimat döneminin başlamasıyla Avrupa’yı taklit ederek Avrupa’ya yakınlaşmaya çalışsak da fikri anlamda sağlam bir temelimiz olmadığı için beklenen gelişme sağlanamadı ancak bu batılılaşma hareketi Atatürk ve silah arkadaşlarının yetişeceği ortamı sağladı.

Kısacası Atatürk gibi bir dehayı şeriat değil çağdaş, batı eğitimi ortaya çıkardı. Eğer 19. Yüzyıldaki sekülerleşme hareketleri olmasaydı Atatürk gibi bir lider yetişmeyecekti. Çünkü şeriatın egemen olduğu yerde halk sadece köle olur. Kölelerin yaşadığı bir toplumdan Atatürk gibi bir lider çıkmaz.

İslam dünyasından 2. Atatürk çıkmamasının nedeni budur. Biz 19. Yüzyıldan itibaren tanzimatla başlayan sekülerleşme hareketiyle Harp okullarından aydın bir nesil yetiştirirken İslam coğrafyasının geneli Arap şeyhlerinin kontrolünde emperyalistlerin sömürgesiydi. Emperyalistler de bu şeyhleri kuklaları haline getirerek İslam ülkelerinin gelişimini engelledi.

İslam dünyasında egemen olan sömürge düzenine sadece 1 kişi isyan etti. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Eğer şeriat rejimi emperyalistler için bir tehlike olsaydı bugün şeriatla yönetilen tek Müslüman ülke kalmazdı. İngilizler, Fransızlar tüm Müslüman ülkeleri laikleştirirlerdi ama yapmadılar. Neden yapsınlar? Neden kendilerinin gelişmesini sağlayan bir değeri Müslümanlara hediye etsinler?

Şeriat bir toplumu sömürgeleştirmek için en kullanışlı rejimdir. Halkı din kurallarıyla korkutup 1 kişinin kölesi yaparsan ve o 1 kişi de kukla olursa 1 kişi üzerinden milyonlarca insanı yönetirsin.

Kurtuluş savaşı döneminde işgalciler kimi esir aldılar? Padişahı

Padişahı esir alarak koca bir milleti esir yapacaklarını düşündüler ama Atatürk önderliğinde Türk milleti bu oyunu bozdu. Savaş sonrası da başka Vahdettinler çıkmasın diye laik Cumhuriyet kuruldu.

Emperyalistler Türkiye’de başaramadıklarını diğer İslam ülkelerinde başardılar. Kukla Arap şeyhleriyle milyonlarca insanı sömürdüler. Onlar sömürülürken Türkiye laik Cumhuriyetle İslam dünyasında bir yıldız gibi parladı.

Şimdi şeriat propagandasıyla 100 yıldır İslam dünyasında parlayan yıldızı söndürmeye, yeni Vahdettinler yaratmaya çalışıyorlar ancak bu çaba boşunadır. Türk milleti 100 yılda laik Cumhuriyetle yetişen nesiller yetiştirdi. Ne yaparsanız yapın siz şeriatı kabul etseniz bile ülkenin geleceği olan Türk gençliği sizin çağ dışı zihniyetinizi kabul etmez.