TARİHÎ SEÇEK YAYLASI’NIN RUHU

Bu yıl da tarihi Seçek Yaylası şenlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Seçek Yaylası’nda içeriği zengin olan, çok önemli birlik ve beraberlik mesajları verildi. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın Seçek Yaylası’nda yapmış olduğu konuşma ise bu tarihi yaylanın ruhunu yansıtan çok önemli mesajlar içeren bir konuşma oldu.

Bu köşe yazımda Başkonsolos Akıncı’nın o tarihî konuşmasından bazı başlıkları sizinle paylaşmak istiyorum:

-Gerçekte kökü Orta Asya’ya kadar dayanan 2000 yıllık bir tarihî mirasın devamında biraraya geldiklerini anımsatan Başkonsolos Akıncı’nın konuşmasından bazı satır başlarını tekrar hatırlatma istiyorum:

-Burada Batı Trakya'da Gazi Evrenos Bey’i zikrederken, Seyyid Ali Sultanı da anmamız gerekir. Çünkü Gazi Evrenos Bey devleti, askerliği, kahramanlığı, yiğitliği ifade ederken; Seyyid Ali Sultan da insanları birleştirmeyi, merhameti, irfanı ifade etmektedir. Burada bu meydanda ikisinin de birleştiğini görüyoruz…

-Eğer maksat üzüm yemekse, burada 700 yıllık bir âdeti devam ettirmekse, olması gereken şey bu meydanda birleşmektir…

-Sizler tavır ve davranış olarak ılımlı, medeni insanlarsınız. Yaşantı ve dünya görüşü olarak birbirinizi sorgulayan, hizaya çekmeye çalışan insanlar değilsiniz…

-Tarih çok önemlidir. Tarih bir toplumun kim olduğunu, nereden geldiğini, başkalarından niçin farklı olduğunu, hangi geleneğine mensup olduğunu en iyi anlatan gelenektir, söylemdir…

-Batı Trakya'nın dışında var olan tartışmaları buraya taşımayınız. Sizi ilgilendiren ya da ilgilendirmeyen ama bu toplumun içinde var olmayan, bir takım meseleleri ‘buraya aitmiş’ gibi birbirinizi bölen unsurlar hâline lütfen getirmeyiniz…

-Tanıdığım en masum, dürüst, medenî, kendi hâlinde yaşayan toplumlardan birisiniz…

-Sizler sizlere layık olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde yolunuza devam etmek mecburiyetinizdesiniz...

Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın anlam dolu bu konuşması, katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle dinlendiğini ve katılımcılardan büyük alkış aldığını gördük.

Ben de sözlerimi ünlü Fransız şairin kaleme aldığı, çevirisini de yine ünlü Türk şiirinin en önemli şairlerinden Cahit Sıktı Tarancı’nın yaptığı aşağıdaki şiirle tamamlamak istiyorum:

GÖK ÖYLE MAVİ

Gök öyle mavi, öyle durgun,

Damlar üzerinde!

Yeşil bir dal sallana dursun,

Damlar üzerinde!

Ürpertip gökyüzünü birden,

Bir çan tın tın eder.

Bir kuştur şu ağaçta öten;

Türküsünü söyler.

İşte hayat! aç gözünü gör;

Bak ne kadar sade.

Her günkü sâkin gürültüdür,

Şehirden gelmekte.

Ey sen ki durmadan ağlarsın,

Döversin dizini;

Gel söyle bakalım ne yaptın,

N'ettin gençliğini?

Şair: Paul VERLAINE

Çeviri: Cahit Sıtkı TARANCI

http://enpolitik.com/kose-yazisi/1452/tarih-secek-yaylasinin-ruhu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar