DEMOKRASİNİN BEŞİĞİNDE TÜRK AZINLIĞI UYUTULUYOR!

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en önemli sorunlarından bir tanesi de ülkemiz Yunanistan tarafından ‘Türk kimliği’nin inkar edilmesidir. Düşünsenize sizin varlığınız, soyunuz, kökünüz, atalarınız birilerini rahatsız etmiş olacak ki, kimliğiniz inkar ediliyor ve hatta “Türk” kelimesini resmi olarak kullanmak adeta “yasak” haline getiriliyor.

Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz aylarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) derneklerle ilgili dava kararlarının Yunan mahkemeleri tarafından uygulanmasına imkan tanıyan yasa değişikliği teklifi Yunan Parlamentosu’ndan geri çekildi. Adalet Bakanı Stavros Kontonis, basında “İskeçe Türk Birliği’ni resmileştirecek yasa” olarak anılan ve İskeçe Türk Birliği başta olmak üzere AİHM’nde haklı bulunan azınlık dernekleriyle ilgili kararların Yunanistan mahkemeleri tarafından uygulanmasını öngören düzenlemeyle ilgili yasa değişikliği teklifini geri çekti. Ardından Meclis’te adeta ‘Kılıfa uygun’ tabiriyle nitelendirebileceğimiz yeni düzenlemelerde; Batı Trakya’da kurulacak Türk derneklerinin “Devlet güvenliğini tehdit etmemesi” ve “Uluslararası anlaşmaların ihlal edilmemesi” şartları dile getirilip ve bahane gösterilerek, şimdilik İTB ve benzer diğer derneklerde “Türk” kelimesinin kullanılması imkansız hale getirildi.

Batı Trakya’da isminde “Türk” kelimesi olduğu gerekçesiyle 1986 yılında açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla İskeçe Türk Birliği kapatılmıştı. Daha sonra bahse konu dava, iç hukuk yollarının da aleyhine sonuçlanmasının ardından 2005 yılında AİHM’ne taşınmıştı. Aynı şekilde 2001 yılında kurulmak istenen Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği de ismindeki ‘Türk’ kelimesi nedeniyle buna izin verilmeyen ve 2005 yılında bu konudaki kararın Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından onaylanmasının ardından davayı AİHM’e götürmüştü.

Ülkemiz Yunanistan’da şu anda gelinen son nokta, 35 yıllık Avrupa Birliği üyesi bir ülkede Batı Trakya Türkleri bugün 2017 yılında bazı temel vatandaşlık haklarından kısmen yararlanabilirken, gerek ulusal, gerekse ikili ve uluslararası antlaşma ve sözleşmelerle garanti altına alınan azınlık haklarından tam olarak yararlanamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Azınlığın milli kimlik açısından en rahat dönemini 1954-1972 yılları arasında yaşadığını söyleyebiliriz. Öyle ki; Batı Trakya’daki bütün azınlık ilkokullarında “Türk İlkokulu” ifadesi, 1954 yılında çıkan 3065 sayılı yasa ile mecbur edilmiş olup ve bu durum 1972 yılına kadar devam etti. Daha sonra 1972 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile “Türk İlkokulu” ifadesi yerine bugün olduğu gibi “Azınlık İlkokulu” ifadesi yerini aldı.

Devamında yaşanan gelişmeleri de kısa bir hatırlayacak olursak, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edilmesinden hemen sonra Yunan devleti azınlığa karşı bazı olumsuz uygulamaları hayata geçirerek “Türk” ve “Türkçe” kelimelerin yasaklanmasını kararlaştırdı.

Bu duruma en açık bir şekilde örnek vermek gerekirse Batı Trakya Türklerinin unutulmaz merhum lideri Dr. Sadık Ahmet ve hali hazırdaki Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif bir seçim propagandası sırasında konuşmalarında “Türküz” dedikleri gerekçesiyle 18’er ay hapis cezasına mahkum edilmişler ve cezaevine gönderilmişlerdi.

Yunanistan’da şu anda milli kimlik açısından son gelişmelere bakacak olursak durumun aynı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. “Türk” kelimesini resmi bir evrakta kullanmak bir kenara dursun, hali hazırda isminde “Türk” kelimesi içeren herhangi bir dernek ya da birlik kurmak mümkün değil.

Son olarak yukarıda bahsettiğim konular ekseninde, hali hazırdaki azınlık milletvekillerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Yunan Meclisi’nde söz aldığınız zaman azınlık sorunlarını gündeme getirirken Batı Trakya Türk Azınlığı’ndan “Türk” olarak bahsedin ki tarih de sizleri yazsın. Tıpkı 1990’lı yıllarda dönemin İskeçe ili ve Rodop ili milletvekilleri merhum Dr. Sadık Ahmet ve Ahmet Faikoğlu gibi.

Aksi halde demokrasinin beşiği ülkemiz Yunanistan biz Türk Azınlığına karşı; demokrasiyi sallamaya, pışpışlamaya ve demokrasinin beşiğinde uyutmaya devam edecektir.

http://enpolitik.com/kose-yazisi/1677/demokrasinin-besiginde-turk-azinligi-uyutuluyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

saniye
11.11.2017 00:09
türkiye siyaseti türk kimliğini yok saymaya çalışarak zedelerse; türk azınlıklarının bu durumu doğal olarak kaçınılmaz bir sonuçtur.

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar