Sami Öztürk


AHİLİK VE YÖNETİM SİSTEMİ

Ahilik bir yönetim şeklidir.


Ahilik bir yönetim şeklidir. 12. yüzyıldan beri 800 yıl boyunca uygulana gelmiştir. Lakin batının bilim sanayi ve teknolojideki gelişmeleri karşısında yetersiz kalmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin yönetim sistemlerine adapte olamamış, bireysel üretimden seri üretime geçiş sürecinde çaresiz kalmıştır. İhtiyaçlara uygunluk, düşük maliyet, ekonomik ürün ömrü, müşteri ve ilgili tarafların memnuniyeti, tam zamanında üretim, profesyonel yönetim sistemleri, toplam kalite, endüstri 5.0..vb gibi çağımızın ihtiyaç duyduğu ve uyguladığı kavramlardan uzak kalmıştır. Ancak batı ve gelişmiş ülkelerdeki kapitalist ve maddiyatçı ekonomik anlayışı Ahiliğin adaletli, cömert, paylaşımcı, dürüstlük, emeğe saygı ve helal kazanç gibi etik ilkelerini uygulamadığından insanlığın bugün içinde bulunduğu toplumsal değil bireysel mutlulukların öne çıktığı bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. 

Başta moda, müzik ve günlük yaşantı tarzımız olmak üzere batıdan ithal ettiğimiz, eski yaşantımıza atılacak hurda gözüyle bakan, ahlak ve maneviyatı reddeden hatta karşı çıkan çağdaş(!) nesilin büyük bir buhran ve bocalama içinde olduğunu görüyoruz. Kendimize ve neslimize söz geçiremediğimiz, bilimsel ve çağa uygun olmayan öğretme, eğitme ve yetiştirme sistemleri karşısında bilimsel gelişmelerden haberdar olmadığımız gibi ilahi mesajları anlamakta da yetersiz kalıyoruz. Bütün bunları yaşamış tecrübe etmiş ve nice badireleri atlatmış bir birey olarak geçmişte sekiz yüz yıl uygulanan bir sistemde mutlaka hikmet vardır ve neden bugüne uygulanmasın düşüncesinden yola çıkarak, Ahilik konusuna yıllarını vermiş arkadaşlarımızla güçlerimizi ve bilgilerimizi birleştirerek AYS-999 Ahilik Yönetim Sistemi standartlarını hazırladık. 

TPE'ye marka tescil başvurusu yaptık. Kitap olarak bastırdık. Ankara'da iki kuruluşumuzda pilot çalışma başlatarak denetimlerimizi gerçekleştirdik ve belgelendirdik. Yakın bir zamanda uluslararası geçerlilik kazanmak için TURKAK'dan akredite olmak amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Destek veren tüm üye ve Ahilik sevdalısı vatandaşlarımıza sevgi selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. 

Sami ÖZTÜRK

İnsan ve Kalite Derneği Başkanı