Raziye Gök Aktaş


e-okuma Vergisi

e-okuma Vergisi


           Malum hepimiz pandemi sürecinin getirdiklerini yaşıyoruz.

            Bu süreçte, özellikle iş toplantılarının dijital ortamlarda yapılması yol, emek, zaman ve para kaybının önüne geçti.

            Böylelikle kazanılmış olan zamanı en iyi nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmeden edemiyoruzdur.

            Ben de bu dijital ortamın kazandırdığı zaman diliminde seçimimi yeni kitap alıp okuma yönünde yaptım.

            Ülkemizde okuma alışkanlığımızın çok düşük kaldığı, kitap satışlarının yerlerde süründüğü durumunu da düşününce doğru bir zaman değerlendirmesi olduğunu da düşünmeden geçemiyorum.

            Öncesinde alıp okuma fırsatı bulamadığın kitapları okumayla başladım.  Keyifli.

            Geçenlerde elimdeki kitaplara şöyle bir göz attım ve uzun zamandır okumayı düşündüğüm kitap elimde yoktu.

            Geçtim bilgisayarın karşısına başladım kitapları seçmeye, seçtim, sepete ekledim, kitaplarımı sipariş ettim kitaplar gelecek.

            Aslında  e-kitap tan da okuyabilirdim. Var mıydı, yok muydu ararken basılı ve e kitap vergi oranlarına takıldım.

            7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenmiş (n) bendi ile “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayıncılık sertifikası verilmiş yayınlar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” KDV istisnasına alınmıştı.

            Yani, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılmış bu değişiklikle 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayıncılar stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların; dağıtımcılara ve kitapçılara yapılan toptan satışlarında veya e-ticaret ya da doğrudan yayınevinden KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere perakende satışlarında KDV uygulanmayacaktır.

            Ancak, e-kitaplar, e-içerikler ve e-kitap veri tabanları için bu ise; %18KDV oranı geçerli idi ve  %18KDV oranına tabi olunması ile Dijital yayıncılık basılı yayıncılık karşısında yasal bir tehdit unsuru olmakla, okumanın kültür haline gelmesine de engel olunmakta idi. (18/12/2018 tarih 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2nci maddesiyle 01/01/2019 itibari ile yürürlükte)

            Dijitalleşme sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilk sıraya oturmaktadır.

            Dijital yayınların okuyuculara ulaştırılmasında, okumanın bir kültür haline gelmesinde yasal tedhit oluşturmuş %18KDV oranının kaldırılması  son derece önem arz etmektedir.

Uygulanmakta olan KDV oranları;

Basılı kitaplar KDV’den istisna.

Basılı dergiler KDV’den istisna.

Basılı olarak satılan gazeteler KDV’den istisna.

Elektronik kitaplar (e-kitaplar) %18 KDV’ye tabi.

Elektronik dergiler (e-dergiler) %18 KDV’ye tabi.

Elektronik gazeteler (e-gazeteler) %18 KDV’ye tabi.

Sonuç olarak, Pandemi süreci ile uzaktan eğitimin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile telif hakları gözetilerek e-kitaplar, e-içerikler ve e-kitap veri tabanları KDV oranının %18 den %0 a indirilmesi gerekmektedir.