NİZAM-I ÂLEM ÜLKÜSÜ

Eklenme Tarihi: 24.12.2017 10:27:22 - Güncellenme Tarihi: 06.08.2020 18:15:56
 

Nizam deyip teğet geçmemek gerekir. Her şeyden önce Allah?ın ?El adl? ismi şerifi kavramdır nizam. Öyle ya,  madem Allah (c.c)  adildir, o halde Nizam-ı âlem nedir denildiğinde ilahi adaletin cümle âlemde yüceltmenin adıdır dersek yeridir.  Malum şeytan hiçbir zaman bu ?Îlây-ı Kelîmetullah için Nizam-ı âlem? adaletinden istifade edemeyecektir. Nitekim Nizam-ı âleme ilk başkaldırış şeytanın ?Ben ateşten, Âdemse topraktan yaratılmıştır. Bu yüzden secde etmem? itirazıyla vuku bulmuştur. İtiraz etti de ne oldu, sonuçta itirazın karşılığını dergâh-ı ilahiden ebedül ebed boynuna lanet halkası geçirilip kovulmakta buldu. Tabii şeytan bu ya,  ilahi adalet karşısında boş durmayacaktır, bin bir türlü hile ve desiseyle Âdem (a.s.) ve Havva anamıza yasaklanmış ağacın yemişinden yedirip cennet yurdundan kovulmalarını sağlayacaktır.  

             Hiç kuşkusuz şeytan cennette kınında durmadığı gibi yeryüzünde de boş durmaz. Nasıl mı? İşte Adem ve Havva anamızın izdivacından dünyaya gelen Kabil?in, kardeşi Habil?i katletmesinde bunu anlamak pekala mümkün. Böylece yeryüzünde ilk kardeş katli cinayetinin fitilini ateşlemesiyle iki kutuplu dünyanın temelleri atılır. Ve bu iki kutuplu dünyanın oluklarının birinden nur diğerinden kir akacaktır. İşte bu noktada Habil nizamın kutbu olurken, Kabil?de bozgunculuğun kutbu olur. Dahası beşer tarihi nizam ve nizamsızlık kavgası üzerine şekillenecektir. Nitekim Peygamberler Allah?ın ahkâmını ve nizamını yaymanın kavgasını verirken, nizam karşıtı her türden şer önderleri de şeytanın değirmenine su taşımanın kavgasını vereceklerdir.  

           Peygamberlik beşeriyetin üstünde makam olmasına makam ama dünyada en çok çileyi çekende yine peygamberler olmakta. Bu demektir ki büyük davalar çile gerektiriyor. Çile olmayınca da zafer gerçekleşmiyor. Buna tarihin yaprakları şahit bile. Nasıl mı? İşte Hz. Nuh'un (a.s.) kavmiyle olan nizam mücadelesinde kopan tufan bunun en çarpıcı misali zaten.  Malum, bu çileli mücadelede tufan inananlara kurtuluş gemisi olurken, inanmayanlara tsunami felaket olur. Hatta bu felaketten Hz. Nuh?un oğlu Kenan?da payını alır, ne diyelim inanmadıktan sonra peygamber oğlu da olsa ne işe yarar ki. İşte ilahi nizama itaat etmediği içindir kurtuluş gemisine binme şerefine nail olamayacaktır. Anlaşılan bir insan peygamber oğlu da olsa Allah?a iman etmedikçe asla fayda vermez.  Bu durumda bize ancak  ?Ne mutlu kurtuluşu imanda görüp Nuh?un gemisine binenlere?  demek düşer.  

             Unutmayalım ki peygamberler sadece vahiyle vazifeli elçiler değillerdir, aynı zamanda tebliğ etmekle yükümlü oldukları kavimlerinde Nizam-ı âlem öncüsüdürler. Zaten varoluş gayeleri bunun gerektirir. Yüklendikleri Emr-i ilahi için karşılarına Fravun,  Nemrut,  Ebu Cehil kim çıkarsa çıksın hiç fark etmez her halükarda ilahi nizamın gereği yerine getirilir de. Bakın Nemrut saltanatının ilk yıllarında adaletiyle adından söz ettirmiş bir hükümdardı.  Ama gel gör ki sonrasında şeytanın vesvesesine kapılıp ilahlık taslayınca nizam karşıtı bir rol üstlenecektir. Tabii hal vaziyet böyle olunca ister istemez maiyetindeki insanlar Nemrud?a tapar olacaklardır. Onlar tapa dursun tiranlık ilelebet devam edemezdi ya. Öyle ki bir gün Müneccimler Nemrud'a:

          ? Çok yakında bir çocuk dünyaya gelecek putlara ve saltanatına son verecek, dediklerinde bu haber Nemrud?u kara kara düşündürmeye yetecektir. İlahlık taslayan bir kral için iyi haber sayılmazdı elbet,  derhal harekete geçip şu emri verir:

          ? Bundan sonra şunu herkes iyi bilsin ki hiç kimse eşiyle ilişkiye girmeyecek, bugünden itibaren doğacak tüm çocuklar öldürülecektir.

            Ne diyelim,  Nemrud emir verirde yerine getirilmez mi,  hem de yüz bin masum çocuğun canına kıyılarak emir yerine getirilir. Tabi bitmedi dahası var,  Nemrud?u bu kez kâhinlerin daha önce adından söz ettiği o çocuğun ana rahmine filan gece düşeceği haberi sarsacaktır. Bu haber üzerine tüm erkekleri şehrin dışına sürgün edecektir. Güya kendince şehrin sınırlarına nöbetçiler yerleştirerekten erkeklerin şehrin içine girmesine, kadınlarınsa şehir dışarısına çıkmasına mani almış olur. Oysa her türden sıkı önlem bir yere kadardır, hani şair diyor ya ?kaderin üstünde kader var? diye, aynen öyle de müneccimlerin geleceğini haber verdiği o çocuk çoktan Târûh?tan anne rahmine düştü bile. Öyle ya, Nemrud?un bir hesabı varsa Allah?ın da mutlak bir hesabı vardır. Gerçekten de müneccimlerin haber verdiği o çocuk doğa gelirde. Ve İbrahim adıyla mağarada ilahi koruma diyebileceğimiz büyük bir gizlilikle büyür. Büyüdükçe de zaten Nemrud?un müesses çarpık düzenini sarsmaya başlayacaktır. Nemrud bu durumda İbrahim (a.s.)?ı ateşe atarak meseleyi kökten halledeceğini sanır. O öyle sanadursun, ateşin içine atıldığında beyninden kurşun yemişçesine şaşa kalacaktır. Çünkü Allah Teâlâ,  Halil?im dediği İbrahim (a.s.)?e ateşi serin kılmıştı. Tabii ateşte ?Serin ve selametli ol? (Enbiya 69)  emri karşısında gereğini yapıp gül bahçesi selamet olacaktır. Derken o gün bugündür aydınlık Nizam-ı âlem meşalemiz ?Nübüvvet Gül?ümüz? olur da.

             Peki ya şu yakıcı ateş neyimiz olur? Malum yakıcı ateş küffar ve her türlü fitne odağı için vazifeli ateştir, dolayısıyla bu ateşle bizim işimiz olamaz. Bizim işimize ancak yanmayan ateş, yani nura talip olmak yaraşır. Zira nur hem yanıcı olmayan ışıktır hem de felah ve serinlik kaynağıdır.  

            Hiç kuşkusuz yanmayan ateş ile yanıcı ateş arasındaki farkı İbrahim (a.s) ve Nemrut arasında yaşanan mücadeleyle sınırlı kalmaz,  Musa (a.s)  ve Firavun arasında ki mücadelede de bu farkı ziyadesiyle görmek mümkün. Öyle ki, Firavun?un Hz. Musa (a.s.)?a karşı sürdürdüğü nizam karşıtı baskısında kazanan nizam olacaktır.  Baskı üzerine baskı yaptı da ne oldu,  Hz. Musa (a.s)?ın açtığı Nizam-ı âlem meşalesi Mısır?ın o alışılmış düzenini altüst etmeye yetti arttı bile. Düşünsenize Hz. Musa (a.s.) inananlarla birlikte hicret ettiklerinde karşılarına çıkan azgın dalgalar bile Nizam-ı âlem meşalesini selamlayarak yol verecektir. Ama aynı azgın dalgalar söz konusu Firavun ve ordusu olunca geçit vermeyip mezar olacaktır. Kelimenin tam anlamıyla azgın dalgalar inananlara ab-ı hayat olurken, inanmayanlara tsunami felaket dalga olabiliyor.

             Peygamberimiz (s.a.v) Hatemü'l Enbiya ama aslında ilk peygamberdir. Yani sonun başlangıcı nebi?dir.  Zira kâinat O?nun yüzü suyu hürmetine yaratılmış ve O?nun nuruyla hayat bulmuştur. Öyle ki tüm cümle âlem  ?Ey Habib?im! Sen olmasaydın, sen olmasaydın, sen olmasaydın bunca felekleri yaratmazdım? ilahi fermanı sayesinde istifade bulur.  İşte bu yüzden O?nu hep tüm ümmetlerin kurtuluş nizamını tesis eden en büyük rehber kaynağı olarak biliriz.  Yine O?nu biz hadis-i şerifte beyan edilen ?Ben en güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim? buyruğundan hareketle Nizam-ı âlem?in ruhunu ateşleyen temel maya olarak biliriz. Nasıl öyle bilmeyelim ki, bakın Peygamberliğinin ilanının daha ilk gününde ?oku? emrini yüklenmesiyle birlikte  ?Ey Hatice üzerimi ört? diyecek kadar ahlak-ı hamidiye hayâ örtüsüne bürünecektir. Ne zaman ki Peygamberimiz emri ilahi gereği Allah?ın ahkâmını yeryüzüne yaymak için örtü altından mübarek başını dışarı çıkarır,  işte o an Hatice annemiz ilk Îlây-ı Kelîmetullah çağrısıyla şerefiyle şereflenir. Hiç kuşkusuz bu şerefe Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Ömer'de dâhil olacaklardır. Derken sayıları on binleri bulan Nizam-ı âlem kervanı Îlây-ı Kelîmetullah için yola koyulacaklardır. Ancak müşrikler yürüyen kervanın yoluna taş koyup adeta etten duvar öreceklerdir. Belli ki; Îlây-ı Kelîmetullah için göze alınan Nizam-ı âlem davası çile hamuruyla yoğrulmadan yol alamayacaktır.  İşte ilahi aşk çilesi bu ya,  ilerledikleri kutsi yolda hor görülmek pahasına bıkmadan usanmadan bir demet gül misali açılıp seferden sefere koşacaklardır.  Böylece ?Hak gelince batıl zayi olur?  ilahi fermanın hakkını verip Bedir,  Uhud,  Hendek derken Mekke?nin Fethi vuku bulur da. Mekke?nin Fethi aynı zamanda Nizam-ı âlem?i muştulayan göz kırpmadır. Zira Mekke?nin fetih sıradan bir fetih değil ki,  Fahri Kâinat Efendimizin (s.a.v.) öncülüğünde ?Çöle İnen Nur?  olarak tecelli eden bir fetihtir. Şüphesiz şimdi sırada çölden dünyaya açılmak vardır. Nitekim Veda Hutbesi bunun ilk işaret fişeği olup Peygamber Efendimiz (s.a.v)?in vuslatıyla birlikte Nizam-ı âlem?i muştulayan meşaleyi Ebu Bekir Sıddık (r.a.) devr alacaktır. Ve Ebu Bekir devr aldığı bu sorumlulukla sıddıkîyet makamının doruğuna ulaşır da. Böylece tıpkı ölü teneşirinde ölü yıkayıcısının elinde teslim olur gibi dost doğru olma dusturu Nizam-ı âlem?in asli değeri olarak boy verecektir.  Elbette ki her türlü yalan, dolan Sıddıkı Ekber liderliğinde sahabenin işi olamaz. Öyle ya madem bir saniyesine hükmedemediğimiz bu dünyada fırıldak olmaya değmez,  o halde Nizam-ı âlem?in mana ve ruhuna sadık kalaraktan bize de  ?saddak? bir hayat yaşamak düşer.  

           Sıddık-ı Ekber sıddıkiyetle ruhunu teslim ettiğinde bu kez Nizam-ı âlem meşalesini Hz. Ömer?ul Faruk (r.a.) devr alacaktır.  Öyle ki Hz. Ömer (r.a)?ın elinde Nizam-ı âlem meşalesi adalet değeriyle abideleşecektir.  Nizam-ı âlem meşalesi Hz. Ömer (r.a)  elinde nasıl abideleşmesin ki, bikere o halifeliğin hadimiyetten geçtiğini sırtında un çuvalı ile kapı kapı yoksulların imdadına koşarak ispatlayacaktır.  İşte bu hadimiyet bilinci İslâm?ın parlayan adalet güneşi olmasına yeter artar da.

            Hz. Ömer (r.a.)?dan  sonra meşaleyi Hz. Osman (r.a.) üstlenecektir. O?nun her şeyden önce Peygamber damadı olması bir yana hilm ve yumuşaklıkta karakter abidesi olması Nizam-ı âlem meşalesine bir başka anlam yükleyecektir. Hiç kuşkusuz  ?Zinnureyn? nişanı (çifte nur sahibi) bunun teyididir. Ama ne var ki o?nun bu yumuşak ruh seciyesi halifelik döneminde suiistimal edilip Nizam-ı âlem meşalesi büyük bir ışık kaybına uğrayacaktır.  Bilhassa bu dönemde fitne odaklarının halifenin yumuşaklığından istifade gayri nizami harb usulü eylemlere tevessül ettiklerine şahit olunacaktır. Hele İbn-i Sebe denen fitne başı bir Yahudi dönmesi var ki,  sahabe arasına ektiği fitne tohumlarıyla Nizam-ı âlem meşalesinin çifte nuru Hz. Osman (r.a.)?ı Kur?an okurken şehit olur bile. Böylece dağ, taş, nebatat, gök kubbe mateme bürünecektir.           

            Evet, cümle âlem mateme bürünürken,  Nizam-ı âlem karşıtı şer odakları da sanki bu dâhilleri olmamışçasına fitne eylemlerine kaldığı yerden farklı kılıkta devam ettireceklerdir. Bu kez hedeflerinde ilim hikmet sahibi Hz. Ali vardır. Zaten hedefe almasalar da              Nizam-ı âlem meşalesini devr alan Hz. Ali (k.v.)?in işinin zor olduğu ta baştan belliydi. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.)?in çok öncesinden kendisine beyan buyurduğu ?Ben Kuran?ın tenzili üzerine, sen ise tevili üzerine savaşacaksın? mucizevî hadis-i şerifin sırrı tüm hayatı boyunca tecelli eder de.  Bir başka ifadeyle ilim hikmet kapısı Hz. Ali (k.v.)  tüm hayatı boyunca vahyin mana ve ruhunun doğru anlaşılması için mücadele verirken, Hariciler de maalesef Kur?an ayetlerinin mana ve ruhunun tam tersi istikamette kendi vehimlerini vahiy zannederekten tarihte pek çok kanlı eylemlerin gerçekleştirmenin rolünü oynayacaklardır. Böylece tarihe fitne güruhu ve kara leke olarak geçeceklerdir. Hiç kuşkusuz Hariciler ilim hikmet kapısı Hz. Ali (k.v.)?in nizamı uyarılarına kulak kabartıp Kur?an ayetlerini sloganlaştırmasalardı zillete düşmeyeceklerdi. Anlaşılan bu dönemde yaşanan kanlı eylemlerin arka planında Kur?anın mana ve ruhuna vakıf olamayışın gerçeği yatmaktadır. Yukarıda da belirttik ya,  Peygamberimiz (s.a.v.) Kuran?ın tenzili üzerine verdiği mücadeleyi, Hz. Ali (k.v.) Kuran?ın tevili uğruna vermiştir. Sonuçta her iki değerde vahiy kaynaklıdır. Elbette ki, Rabbü?l âleminin hikmetinden sual olunmaz,  madem böyle murad etmiş tenzil ve tevil mücadelesinin bin bir hikmetiyle zuhur etmesi kaçınılmazdır. Burada önemli olan yaratılış gayemizden sapmamak çok mühimdir. Ulvi davalar çile gerektirip çetin geçsede tevhid meşalesi bir şekilde nesilden nesile devr olabiliyor.  İşte bu yüzdendir ki  ?Allah?ım bunca çile nedendir? diye şikâyetten sakınırız. Bilakis  ?Allah nurunu tamamlayacaktır?  hükmünce bu çilenin kıyamete kadar daim olacağına inancımızı koruruz da.

            Dört halife dönemi derken tevhid meşalesini sahabeden sonra tabiin devralacaktır.  İşte bu noktada tabiin arasından Hz. Hasan-ı Basri (r.a.)?ı âleme nizam verme davasının mana ve ruhunu yansıtması bakımından o?na apayrı bir önem verip o?nu tabiin ulularından Pirimiz olarak da addederiz.  Nasıl Pir bilmeyelim ki,  bakın Hasan-ı Basri (r.a.)  günlerden bir gün ırmak kenarında bir ananın oğlu ile güle oynaya gördüğünde kendince gayrı-meşru davranışlarda bulunduğunu sanmış. Sanki sen misin böyle sanan,  tam o sırada geçen bir sandalın devrilmesiyle birlikte güle oynamayı bırakan o genç oğul, suya dalıp onları kurtardığında bir an Hasan-ı Basri (r.a) ile göz göze geldiğinde der ki:

       ''- Ya Hasan-ı Basri! Elini omzuna koyup raks yaptığım sandığın kadın merhametine sığındığım annemdi, şarap içtiğimi sandığın içecekse bade idi...'' Tabii bu sözler tabiin ulularından Hasan-ı Basri (r.a)?ın ciğerini dağlayıp ruh dünyasını dalgalandırmasına yetmişti. Böylece Hasan-ı Basri (r.a) ''Benim zannımı Dicle kenarında bir anayla bir oğul düzeltti'' demekten kendini alamayacaktır. Böylece Nizam-ı âleme giden yolun suizanda bulunmaktan geçmediğini, bilakis hüsnü zandan geçtiğini dile getirmiştir. Gerçekten de hüsnü zan içerisinde bulunmanın beşeri münasebetlerde yumuşamayı beraberinde getireceği muhakkak. İşte Türk Şeyhlerinin ?Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil? öğütleri topyekûn gönül seferberliğini vurgulamak içindir elbet.  O halde ?Yaratılanı Sev Yaratandan ötürü? müminleri Hızır bilsek ne kaybederiz ki,  bilakis Hızır çıktığında himmetinden istifade ederiz de.

            Peki, Nizam-ı âlem meşalesi Türk?ün eline geçince nasıl aşama kaydeder? Hiç kuşkusuz bu ulvi dava üç kıtaya uzanan üç tuğlu hilal olarak aşama kaydedecektir. İşte bu noktada Malazgirt zaferi Nizam-ı âlem meşalesinin cihanı saracağının ilk basamak işaret taşıdır. Nasıl ilk basamak işaret taşı olmasın ki, bikere Alparslan ?Biz bidat nedir bilmeyen temiz Müslümanlarız? deyip beyaz kefen giymiş bir hakanımızdır. Elbette ki Romen Diyojen?i dize getirip Anadolu kapılarını Türklere açacaktır.  Böylece Anadolu kapısından girdiğinde hanlarımızla, hamamlarımızla, çeşmelerimizle, medreselerimizle, kervansaraylarımızla mührümüzü vurup Nizam-ı âlem?e giden yolda bir üst aşamaya sıçrarız da. Her ne kadar bir ara Moğol kasırgası inşa ettiğimiz Anadolu?muzu kasıp kavursa da Türk?ün sarsılmaz azmi bu yıkım karşısında pes etmeyip Moğol kasırgasının açtığı yaraları sarmak maksadıyla Anadolu?nun sınır uçlarına hicret edecektir.  Hani her hicret hakkında yeni bir medeniyetin doğuşu denir ya, aynen öylede Türkmenler, şeyhler, gazi dervişler Kayı boyunun Uç Beyi Ertuğrul Gazi?nin açtığı gaza bayrağının altında tek yürek olup hicret etmekle yeniden dirilişe geçeceklerdir. Böylece umutsuzluk yerini ümide terk edip Nizam-ı âlem meşalesinin cihanı saracağının günlerin eşiğine gelinecektir. İşte bu uğurda Kayı boyundan Ertuğrul Gazi?nin etrafında tek yürek olan umut kaleleri Osmanlının doğuşuna vesile olacaklardır. Osmanlı Söğüt?te doğa geldiğinde daha henüz iki yüz çadırlık otağdır.  Ve kuruluş mayası Söğüt?te çalınacaktır. Ne diyelim,  Osman Gazi ve Şeyh Edebali kuruluş mayasını çalar da Osmanlı yükselişe geçmez mi? Hem de öyle bir yükselişe geçer ki, Peygamber müjdemiz Fatih?in İstanbul?u fethetmesiyle vuku bulmuş olur. Tabii Osmanlı İstanbul?un fethiyle de kalmaz,  o kutlu ulu çınar dallarını üç kıtayı sarıp sarmalayacak şekilde, yani Nizam-ı âlem için boy verecektir.

           İşte ecdadımız bu ya, Nizam-ı âlem ülküsünün mana ve ruhuna sadık kalaraktan fethettiği yerlere adalet ve nizam götürmek için çoktan seferber olur bile. Hiç kuşkusuz ecdadımızın bu denli Nizam-ı âlem için sefer der vatan olmasında Hoca Ahmed Yesevi?nin asırlar öncesinden Türk?ün alp?ine aşıladığı erenlik ruhunun etki payı çok büyüktür. Önce Türk?ün alp?i bu etkilenmeyle alperenlik hüviyetine kavuşup Orta Asya?da yerleşik olmuş, sonrasında bu etki Selçukluyu müesseseleşen devlet yapmış, daha sonrasında bu etkiyle birlikte Osmanlıyı da üç kıtada Nizam-ı âlem devlet kılmıştır. İyi ki Türk?ün alp?i Yesevi pınarından feyizlenmiş, işte bu sayede altı yüz sene cümle âlemin adalet güneşi oluruz da.

           Ta ki, Nizam-ı âlem ülkümüze bihaller olur,  işte o zaman düşüşümüz kaçınılmaz hal alır. Dahası yükselişimizdeki ?devlet-i ebed müddet?  ufkumuz güme gidip kendi kabımızdan çıkamaz oluruz.  Olsun yine de her şey bitmiş sayılmaz, zira bize ümit var olmak yaraşır.  Kaldı ki Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye birbirinden kopuk ayrı devletler değil,  bilakis birbirinin devamı devletlerdir. Dolayısıyla geldiğimiz noktada zincirin son halkasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin de varoluş gerekçesini Nizam-ı âlem ülküsü doğrultusunda kullanıp seferber etmesinde daha doğal ne olabilir ki. Nitekim varoluş gerekçesini  ?One minute? çıkışında, Fırat Kalkanı Harekâtında,  Kudüs?ü İsrail?in Başkenti ilan eden Trump Amerikasına karşı İslam dünyasını ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirişinden bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte bu noktada inancımız o dur ki; yakın gelecekte kazanan İsrail?in Arz-ı Mevud ülküsü değil, Nizam-ı âlem ülküsü kazanacaktır.  Bikere bu hususta Yüce Allah?ın ?Nurumu tamamlayacağım? diye vaadi var. İşte bu yüzden Îlây-ı Kelîmetullah için Nizam-ı âlem ülküsünü kıyamete kadar tek sönmeyen meşale olarak biliriz.   

             Vesselam.

https://enpolitik.com/kose-yazisi/1832/nizam-i-alem-ulkusu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

06.08.2020 Nebi ve Resul
30.07.2020 Kur’an’dan İlham Alıp Asrın İdrakini Aydınlatmak
23.07.2020 Kur'an-ı Muciz'ül Beyan
09.07.2020 Vahy'in Soluğu
02.07.2020 Esma-ül Hüsna
25.06.2020 Kader-i İlahi
18.06.2020 İmtihan Hayatın Bir Gerçeği
11.06.2020 İçi Başka Dışı Başka
04.06.2020 Gel Kardeşim Bir Olalım
28.05.2020 Sıla-i Rahim
21.05.2020 Ey Yolcu! Yolculuk Nereye?
14.05.2020 Niyet Hayır Akibet Hayır
07.05.2020 Gönüllü Açlık
30.04.2020 Amel-i Salih
23.04.2020 Günahın merkezi nefis mi?
16.04.2020 Çay Kahve Bahane, Gönül İlla Sohbet İster
09.04.2020 Ab-ı Hayat Tasavvuf
03.04.2020 Gündüz Gazetesi'nin Aydınlık Yüzü: Aziz Bal
01.04.2020 Aşk-ı Bendi
25.03.2020 Sofinin Dünyası
18.03.2020 Rabıta-i Şerife
11.03.2020 Arayan Bulur
04.03.2020   Suriye Ve Şah-ı Hazne
26.02.2020 Her Zamanın Bir Gavs'ı Var
19.02.2020 Evliyaullah
12.02.2020 Hatme-İ Hacegân
05.02.2020 Ben Sana Bendim
29.01.2020 Ne Mutlu Murad Mürşit Bulana
22.01.2020 Mürşid Beyatı
15.01.2020 Bey'at
08.01.2020 Vesile Olmadan Vasıl Olunmaz
01.01.2020 Himmet
25.12.2019 Tasavvufi Âdâb
19.12.2019 Âdâb ve Usul
11.12.2019 Nigâh Dâşt
04.12.2019   BÂZ GEŞT
27.11.2019 Yâd Daşt
20.11.2019 Yâd Kerd
13.11.2019 Vukuf-i Kalbì ve Vukuf-i Adedì
06.11.2019 Nazar Ber Kadem
30.10.2019 Vukuf-İ Zamani Ve Huş Der Dem
23.10.2019 Sefer Der Vatan
16.10.2019 Halvet Der Encümen
09.10.2019 İlahi İdrak
02.10.2019 Denge Âlem
25.09.2019 İnsanlığın Kurtuluşu
18.09.2019 İnsan İnsanın Kurdu mu?
11.09.2019 Kendimizi Keşfetmek
04.09.2019 Nurani Letaifler İnsan Göğsünde Kodlu
28.08.2019 Özgürlük Meşalesi İnsan Ruhunda Gizli
21.08.2019 Kendini Arayan İnsan
14.08.2019 Kâlù Belâ?da Verilen Söz
07.08.2019 Yıldız Falı Ve Gayb?dan Haber Vermek
31.07.2019 Melek, Şeytan ve Cin
24.07.2019 Şeytan ve Cehennem
17.07.2019 Ölüm Kar Beyaz
10.07.2019 Dünya Evinden Mahşere
03.07.2019 Dünya Fani Ahiret Baki
26.06.2019 Son Nefeste Pişman Olsan Ne Olmasan Ne
19.06.2019 İman Hem Nur Hem Kuvvet
12.06.2019 Zikir, Fikir, Şükür
04.06.2019 Zikir En Güzel Sermaye
29.05.2019 Tevbe Candan Olmalı ki Nasuh Gerçekleşsin
22.05.2019 Hürriyetin İlk Kapısı Tevbe
15.05.2019 Mürşid Odur ki İrşad Ede
08.05.2019 İrşad Olunmadan İrşad Edilmez
01.05.2019 Asıl Dava Nefsi Islah Etmektir
24.04.2019 Allah için Yol Gösterenler
18.04.2019 Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat
10.04.2019 Tarikat-ı Aliye
03.04.2019 Mehdi (r.a)
27.03.2019 Cemaat ve imamet
20.03.2019 Fitne katilden beterdir
12.03.2019 Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli
06.03.2019 Bedduaya lanet, duaya davet
27.02.2019 Hizmet nimettir
20.02.2019 Şeyh O?dur ki yolun başından sonunu göre
13.02.2019 Ölmek için doğunuz
06.02.2019 Halvette şöhret, şöhrette ise afet vardır
30.01.2019 Daha bizim hazinelerimizin kapısını çalan olmadı
23.01.2019 Sonsuz kaynak Silsile-i Şerife
16.01.2019 Has bahçenin gülleri
09.01.2019 Gavs-ı Bilvanisi Abdulhakim-el Hüseyni
01.01.2019 Menzil'deki ışık: Seyda
26.12.2018 Güneş balçıkla sıvanamaz
19.12.2018 Bediüzzaman?ın Seyda-i Nurşin tutkusu
12.12.2018 Hepimiz aynı kıbleye yönelmiş hizmetkârlarız
05.12.2018 Cahilin Abidi de Sofisi de hüsrandadır
28.11.2018 Ortak payda İslam?dır
21.11.2018 Ne mutlu kıymet bilene
14.11.2018 Bir şafak yürüyüşü
09.11.2018 Gül nesil evladın Sabr-ı Cemil metaneti
31.10.2018 Gönüller Sultanı Seyda
24.10.2018 Seyda Hazretleri'nin hayat serüveni
18.10.2018 Seyda (K.S)?ın anısına röportaj
10.10.2018 Minye?den Menzil?e
03.10.2018 İlimsiz tasavvuf asla!
26.09.2018 Zehirli şırınga suikasti
19.09.2018 Ayet ve slogan
12.09.2018 12 Eylül din mazlumu
06.09.2018 Selçuk Özdağ ve Yusufiye çilesi
30.08.2018 Namık Kemal Zeybek ve ülkü yolu
21.08.2018 Muhsin Başkan ve istişare
16.08.2018 Kop Tipisi ışığı Osman Okutmuş
09.08.2018 MHP ve ülkü yolu eğitimcisi Yılmaz Saka
02.08.2018 Biricik nur yüzlü kızım Merve Nur
26.07.2018 Hey gidi üniversite yılları
20.07.2018 Memleket hasreti
16.07.2018 Rüzgâr eken fırtına biçer
12.07.2018 Artık yeni Türkiye vakti
05.07.2018 Bunalımdan çıkış vakti
28.06.2018 İki kutuplu bakıştan çıkma vakti
21.06.2018 Popülizmi tarihe gömme vakti
14.06.2018 Çokluk içinde birlik vakti
06.06.2018 Vakit aşkın gözyaşı birlik vakti
30.05.2018 Ahmet Er ağabeyimizin gönül dünyası
24.05.2018 Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz
17.05.2018 Kürtlerin soy kütüğü
11.05.2018 Türk-kürt Rabia'yız
03.05.2018 Dünden bugüne balans ayarı
26.04.2018 Fanatizm mi, diriliş mi?
19.04.2018 Fundamentalizm ve FETÖ belası
12.04.2018 Etnosantrizm ve Narsizim Canavarı
06.04.2018 Gelin canlar bir olalım
29.03.2018 Canlı bomba tedhişçiligi
22.03.2018 Terörizm
15.03.2018 Şiddet
08.03.2018 Dünden bugüne provokasyonlar
02.03.2018 28 Şubat Postmodern Darbe ve İrtica
25.02.2018 Yusuf Yüzlüler
19.02.2018 Ülkü kervanı
12.02.2018 Ülkü yolu
04.02.2018 Îlay-ı Kelimetullah davası
28.01.2018 Zaferle Değil, Seferle Yükümlüyüz
21.01.2018 OSMANLI ÜLKÜSÜ
14.01.2018 ÜÇ TUĞ?LU HİLÂL
14.01.2018 Bir şafak yürüyüşü
07.01.2018 MİKRO NİZAM-I ÂLEM
01.01.2018 NİZAM-I ÂLEM?İN FİKRİ TEMELLERİ
27.12.2017 MEHMET AKİF ERSOY
24.12.2017 NİZAM-I ÂLEM ÜLKÜSÜ
17.12.2017 HZ. ALİ VE NİZAM-I ÂLEM
10.12.2017 NİZAM-I ÂLEM?E SOSYOLOJİK BAKIŞ
02.12.2017 ANARŞİ ÂLEM Mİ? NİZAM-I ÂLEM Mİ?
26.11.2017 İMPARATORLUKTAN KÜRESELLEŞMEYE
19.11.2017 YERELLİKTEN NİZAM-I ÂLEME
12.11.2017 BEDEVİLİKTEN HADARİLİĞE MEDENİYET?TEN NİZAM-I ÂLEM?E
05.11.2017 KUL DEVŞİRME SİSTEMİ
27.10.2017 PİRİ REİS VE DÜNYA HARİTASI
19.10.2017 BİLGE KRAL ALİYA İZZET BEGOVİÇ
15.10.2017 ŞAVKI HİLAL MOSTAR KÖPRÜSÜ
08.10.2017 AYASOFYA
01.10.2017 AKŞEMSEDDİN VE FATİH
24.09.2017 HACI BAYRAM-I VELİ
17.09.2017 BİR MİZAH DEHASI NASREDDİN HOCA
10.09.2017 İMAM-I GAZALİ
03.09.2017 AHİ EVRAN VE AHİLİK
25.08.2017 HÜNKÂR HACI BEKTAŞ-I VELİ
18.08.2017 MEVLANA
11.08.2017 YUNUS EMRE
04.08.2017 SELÇUKLU?NUN DOĞUŞU
28.07.2017 ÂL-İ SELÇUK LİDERİ SELÇUK BEY
21.07.2017 ARSLAN YABGU
14.07.2017 SULTAN TUĞRUL BEY
08.07.2017 ALPARSLAN VE BÂTÎNİLİK
01.07.2017 SELÇUKLU?NUN YÜKSELİŞİ VE YIKILIŞI
24.06.2017 MOĞOL KASIRGASI
19.06.2017 Fİ?LEYLETİ?L-KADR
10.06.2017 ŞEHR-İ HİLÂL RAMAZAN
06.06.2017 ÖLÜM BİR MİHRİBAN
30.05.2017 BİR GÖNÜL ADAMI AHMET ER
29.05.2017 FETİH RUHU
19.05.2017 TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ
12.05.2017 YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE
06.05.2017 HAKANLARIN ŞEREFLENDİRDİĞİ DÜNYA
28.04.2017 ULU HAKAN ABDÜLHAMİD HAN
22.04.2017 ANKARA ANKARA OLALI BÖYLE BAŞ OLMAMIŞTI
16.04.2017 BİR DEĞİŞİM ÖNDERİ ÖZAL
07.04.2017 BAŞBUĞ BAŞKANLIK İÇİN TABİİ Kİ ?EVET?
01.04.2017 BAŞBUĞ BAŞKANLIK
24.03.2017 MUHSİN BAŞKAN'IN SONSUZLUĞA YOLCULUĞU
21.03.2017 NEVRUZ VE HIDRELLEZ
17.03.2017 TÜRKLER VE İSLÂMİYET
10.03.2017 YAFES NESLİ: TÜRK
03.03.2017 İLK MÜSLÜMAN TÜRK HAKANI: SATUK BUĞRA HAN
24.02.2017 YALNIZ KURT
18.02.2017 KAFKAS KARTALI ŞEYH ŞAMİL
11.02.2017 ŞEYH ALİ SEMERKANDİ
04.02.2017 ORTA ASYANIN IŞIK KANDİLİ ŞEHİRLER
27.01.2017 İKİ IŞIK KANDİLİ: İMAM-I RABBANİ VE ABDULHALİK-I GÜCDÜVÂNÎ
21.01.2017 ŞARKIN TÜRK HAKANI: TİMURLENK
14.01.2017 PÎR-İ TÜRKİSTAN
07.01.2017 AHMED YESEVÎ VE ALPERENLERİ
31.12.2016 AH BUHARA! AH SEMERKAND! AH YESİ! AH HİVA! SANA NE KADAR HASRETİZ!
24.12.2016 ATA YURT ORTA ASYA
17.12.2016 GÖKLERİN YILDIZI ALİ KUŞÇU
10.12.2016 KÂDIZÂDE-İ RÛMÎ
02.12.2016 BİLGE İNSAN ULUĞ BEY
27.11.2016 ZEMAHŞERÎ
20.11.2016 EBU NASR FARABİ
14.11.2016 BİRÛNİ
07.11.2016 ŞEYHÜ?R-REİS İBN-İ SİNA
30.10.2016 MATEMATİĞİN PİRİ CEBİR
24.10.2016 DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK-IV
17.10.2016 DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK-III
13.10.2016 DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK-II
09.10.2016 DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK-I
22.09.2016 ÖLÜRÜM TÜRKİYEM