Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?

Eklenme Tarihi: 06.04.2020 08:26:34 - Güncellenme Tarihi: 03.06.2020 18:13:46

YÖK’ün taslak olarak açıkladığı bölüm/ders isimlerindeki sadeleştirmenin artı-eksileri var. Onu başka bir yazıda değerlendirmiştik. Bu yazımızdaki amacımız, aynı ismi taşıyan fakültelerin bölümleri arasındaki tezatı ortaya koymaktır. Ve, son taslakta bununla ilgili bir gelişme yoktur. Bizce, yapılanma üstten; “fakülte adı, bölüm adı, ders adı şeklinde” olmasıdır. Aşağıdan yukarıya yapılanma olmaz, olamaz!...

Şimdi gelelim fakülteler ve bölümlerine…

Düzce Üniversitesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi:

“28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde, evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, estetik duyarlılıkları gelişmiş, yaratıcı ve yenilikçi ürünler ve mekânlar tasarlarken niteliği ve doğayı göz ardı etmeyen, insan ve topluma öncelik veren,  bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.”

Bölümler;

Mimarlık, Müzik, Resim, Heykel, Sahne Sanatları, Radyo-TV ve Sinema, Temel Sanat Bilimleri, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Geleneksel Türk  Sanatları, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sanat Yönetimi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi:

“1999 yılından beri eğitim veren fakültemiz disiplinlerarası bir yapıya sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin köklü ve kaliteli eğitimine yakışır disiplinlerarası eğitim sunarak siz gençleri güzel yarınlara taşımayı hedeflemekteyiz. Avrupa ile Anadolu’nun kültürünü sentezleyebilen, bilgili, bilimsel araştırmaya açık, sanat tarihi ve tüm sanat disiplinleriyle donanımlı, modern ve çağdaş anlayışları takip edebilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Bu görevi üstlenen 70 kadrolu öğretim elemanı,  24 misafir öğretim elemanı ve 13 idari personelimiz ile, 200 yıllık Taş Kışla’nın tarihi atmosferinde eğitim imkanı sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimize Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarıyla hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim alabilmelerine imkan sunarak , öğrencilerimizin yurt dışına seyahat etmelerini ve kendilerini daha fazla geliştirmelerine olanak  sağlamaktayız.”

Bölümler:

Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü: Duysal Ses Sanatları Tasarımı, Müzik Toplulukları, Dans İletişim Tasarımı Bölümü:  İletişim Tasarımı,

Sanat Bölümü: Bileşik Sanatlar, Sanat Yönetimi, Fotoğraf ve Video,  Grafik Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı

AY: Bu fakülte yapılanması sanat ve tasarım üzerine yapılandırılmıştır. Müzik ve sanattaki ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamış gözükmektedir. Sanat ve Tasarım Fakültesi için örnek kabul edilebilir. Derslerin ve  içeriklerinin amaçlara uygun olarak yeterli olup olmadığı incelenmeli ve geliştirilmelidir.

Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi:

Fakültemiz yenilikçi vizyonuyla, iş ve sanat dünyasıyla kurduğu işbirlikleriyle, ders kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla, öğrencinin potansiyelini keşfetmesine ve kariyerini üniversite sıralarında planlamasına rehberlik etmektedir. Bu bağlamda, öğretim, eleştirel düşünme ve araştırmaya dayalı, yaratıcılığı teşvik eden bir anlayışla yapılandırılmıştır. Sanat ve tasarım kavramlarının tanımı, toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Küreselleşen dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, rekabetin artması, yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi sanat ve tasarımın da çalışma alanlarını genişletti. Müfredatta, dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınmış; ders içerikleri bu değişimlere uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.                                                                                                                                             

Bölümler:

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, İletişim Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, İngilizce İç Mimarlık Bölümü, Müzik Bölümü ve Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

AY: Fakülte bünyesinde karmaşık bir yapı vardır. Hem mimarlık ,hem sanat, hem iletişim!.. Yazının sonunda bahsedeceğimiz gibi Mimarlık’ın bu yapıda yeri olmaması gerekir. İletişim Fakülteleri yaygınken, buraya bölüm olarak eklemekte doğru değildir. İletişim başlı başına bir değerdir ve Fakülte olmalıdır.

Yalova Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi:

Sanat ve Tasarım Fakültesi, 4 Nisan 2011 tarih ve 1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Üniversitemizin beşinci fakültesi olarak kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi eğitim-öğretim, bilimsel ve sanatsal çalışmaları ile birçok öğrenciye hizmet verecek ve üniversitemizin halkla ilişkileri açısından da dışarıya açılan kapısı olacaktır. Sanat ve Tasarım Fakültesi, ülkemizde ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen bir yapıya kavuşmak ve kısa sürede en iyiler arasına girebilmek için çalışmakta ve Yalova Üniversitesi’nin modern bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Bölümler:

İletişim Sanatları Bölümü: Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Radyo, TV ve Sinema Anabilim Dalı.

Grafik Tasarım Bölümü: Grafik Tasarım Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

İç Mimarlık Bölümü: İç Mimarlık Anasanat Dalı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü: Endüstri Ürünleri Tasarımı AnaSanatDalı

Resim Bölümü: Resim Anasanat Dalı

 

AY: Genel kabul ve kural olarak “Anasanat/Anabilim Dalı” yazılmaz: ASD/ABD yazılır. İç Mimarlık ve İletişim Sanatları bu bünyede yer almamalıdır. Hepsi ayrı bir disiplin olan dalların, bir ayara getirilmesinden sinerji çıkmaz, çıkmamıştır da…

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi:

“Ulusal ve uluslararası düzeyde entellektüel bireyler ve profesyonel bakış açısıyla yetişmiş meslek sahipleri olmanız için gereken bütüncül ve çağdaş bir öğrenme yöntemi uygulamaktayız. Fakültemizde temel hedefimiz, sanat, bilim, teknoloji ve uygulama birlikteliğinde tasarım yapmayı öğretmektir. Bizimle meslek yolculuğuna çıkan her gencimizin özel ilgi alanını desteklemeye yönelik meslek içi ve disiplinler arası pratiklerimizle kendinizi ve yeteneklerini ifade edebilmeyi öğretmek, bilgiye erişmek ve bilgiyi kullanmanın önemini aktarmak ve mesleğinizi severek öğrenmenizi sağlamak için sizi kentle bütünleşmiş tasarım okulumuzda bekliyoruz.” (ektellektüel değil, entelektüel olmalıdır)

Bölümler:

Grafik Tasarımı Bölümü, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

AY: Bir  fakülte bünyesinde  Güzel Sanatlar’ın Tasarım ve Mimarlık ile birleştirilmesi yanlıştır. YÖK, hiçbir yapılanmaya karşı çıkmamakta, gelen tekliflere olur demektedir. Rektörlerin çoğu; sanat, müzik, iletişim v.b. konularda bilgi sahibi olmadığından, orada bulunan ve dekan olmak isteyen bir akademisyenin verdiği raporla, “bu fakülte de” olsun denilmekte ve işin içinden çıkılamamaktadır. Bu fakülte isminden Güzel Sanatlar çıkarılmalıdır. Örnek MSGÜ GSF’dir. YÖK bunu baz almalıdır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri ile 1934-1935 öğretim döneminde Kız Enstitüleri ile Akşam Kız Sanat Okulları’na meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla Ertik Öğretmen Okulu kurulmuştur. Okul, 1938-1939 öğretim yılında Meslek Öğretmen Okulu, 1947-1948 öğretim döneminde Kız Teknik Öğretmen Okulu, 1962 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu adını almıştır. 1982 yılında çıkarılan 41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile Mesleki Eğitim Fakültesi adıyla yeniden yapılandırılarak Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 13.11.2009 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılan Mesleki Eğitim Fakültesinin yerine Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur. Fakülte, 18 Mayıs 2017 tarihinde çıkarılan kanunla kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine katılmıştır.”

Bölümler:

Moda Tasarımı Bölümü, Tekstil Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarımı Bölümü, El Sanatları Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Görsel Sanatlar Bölümü, Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü, Seramik Tasarımı Bölümü

AY: Daha önceki yazılarımda belirtiğim gibi en iyi ve doğru Güzel Sanatlar Fakültesi yapılanması MSGÜ GSF’dedir. 20.yy da Müzik artık bağımsız olarak algılanmakta ve diğer sanatlar Güzel Sanatlar altında anlaşılmaktadır. Çağa uymak ve buna göre yapılanmak şarttır. “Biz kabul etmiyoruz” mantığı akademik olarak doğru olmasa gerek!.. Buradaki yapılanma Sanat ve Tasarım Fak. Değil de, bir Güzel Sanatlar Fakültesi yapılanmasıdır.

Bu üniversitede, ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi de var:

“Fakültemiz, eğitim-öğretimin kalitesini yükseltecek gerekli tüm teknolojik donanıma sahiptir. Fakülte bünyesinde, derslikler, desen atölyeleri, temel sanat eğitimi atölyeleri, bilgisayar laboratuarları, multimedya laboratuarı, fotoğraf ve kurgu stüdyoları, heykel-modelaj atölyeleri, resim atölyeleri, baskı atölyesi, seramik atölyesi ve sergi salonu mevcuttur. Öğrencilerimiz Fakültemizde aldıkları nitelikli eğitimlerinin yanı sıra, çağdaş sanat alanlarında ve bilimsel alanlarda da kazandıkları bilgiler, tecrübeler ve yetenekler sayesinde geleceğe güvenle bakan ayrıcalıklı sanatçılar olarak topluma kazandırılacaklardır.” (“laboratuar” değil “laboratuvar” olmalıdır.)

Bölümler: Resim Bölümü, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Heykel Bölümü, Temel Sanat Bilimleri Bölümü, Fotoğraf ve Video Bölümü, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü…

Not: Tüm alıntılarda “Türkçe imla ve yazım  kurallarına, noktalama işaretlerine” dikkat edilmediği görülmektedir.

SONUÇ-1:

1/Üniversitenin “Sanat ve Tasarım Fakültesi” bölümleri  yeniden yapılandırılmalı,

2/ Müzik Bölümü olması konusu bir kez daha düşünülmeli,

3/ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi yapılanmasında Müzik Bölümü’nün olmasının önü açılmalı,

4/ Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık’la birleştirilmemeli, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bazı Bölümleri Güzel Sanatlar Fakültesi’ne devredilmelidir.

4/ Yapılanmalar, görevde bulunan dekanların ve bu  alanda hiçbir çalışması olmayan (Prof.) unvanlıların değil, bu konularda çalışanların gözetiminde yapılmalıdır.

SONUÇ-2: YÖK; bu alanları ciddiye almalı, alan uzmanlarından raporlar istemeli. Bir doğru örnek alınarak, kurulacak olanların bu yapıya uyması gerektiğini belirtmelidir. Yoksa; herkesin herşeyi okuduğu, fakültelerin karmaşık olduğu bu düzenden sağlam sonuç alınamaz.

Ve; alınamamakta, enerjilerimizi boşa akmaktadır.

https://enpolitik.com/kose-yazisi/3888/sanat-ve-tasarim-fakultesi-yapilanmasi-dogru-mu

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

30.05.2020 Türk Müziği (Musıkisi) evrensel değil mi ki?
27.05.2020 Lokman Hekim Üniversitesi misyon ve vizyonu doğru mu?
18.05.2020 İstanbul Erkek Lisesi'nde (İELEV) misyon ve değerler…
11.05.2020 İstanbul Kent Üniversitesi misyon ve vizyonu…
05.05.2020 Danışmanlık müessesesi ve rektör atamaları…
01.05.2020 Vakıf Üniversitesi  Mütevelli Heyeti ve Rektör Atamaları…
25.04.2020 Üsküdar Üniversitesi’nin Misyon ve Vizyonu
20.04.2020 Nişantaşı Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu!
15.04.2020 Akademide; denklik, özgeçmiş, yapılanma ve etiklik!
10.04.2020 AK Parti’nin Üniversiteler Yasa Tasarısı Ne Getiriyor?
06.04.2020 Sanat ve Tasarım Fakültesi yapılanması doğru mu?
02.04.2020 Üniversitede, “dekan” atamaları nasıl olmalı?
29.03.2020 YÖK’ün Bölüm/Ders İsmi Sadeleştirme Taslağına Bakış!...
25.03.2020 Müzik Bölümü, Müzik Terimleri Sözlüğü’nde yanlışlar!
18.03.2020 Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ne yetiştiriyor?
14.03.2020 4. İstanbul Folkloru Sempozyumu’nun ardından…
07.03.2020 MEB,YÖK ile neden protokol imzaladı ki?
04.03.2020 İstanbul Üniversitesi’nin misyon ve vizyonu doğru mu?
29.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi Misyon ve Vizyonu….
24.02.2020 Ayvansaray Üniversitesi misyon ve vizyonu….
18.02.2020 Akademik ilanlarda, yönetmeliklere neden uyulmuyor?
14.02.2020 Müzik Projeleri eğitime ve halka yansıyor mu? (3)
09.02.2020 TÜBİTAK-Müzik Projeleri Eğitime Yansıyor mu?!...(2)
05.02.2020 TÜBİTAK ile yapılan “Müzik Projeleri”ne bakış...
02.02.2020 CHP’nin Eğitim Çalıştayı’nda Neler Konuşuldu?
27.01.2020 Konser afişlerinde terminolojik yanlışlar var…
23.01.2020 SANAD Kongresi bildirilerindeki yanlışlar... (3)
17.01.2020 7100 Sayılı Yasanın Mahzurları Acilen Giderilmelidir!
11.01.2020 SANAD Kongresi Müzik Bildirilerinden Örnekler…(2)
08.01.2020 SANAD Kongresi’nde 'etik' (1)
04.01.2020 İkinci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yapıldı mı?
23.12.2019 Nasıl Doçent ve Profesör sonra Rektör olunuyor?
17.12.2019 Etik olmayan “bildiriler” ve hak edilmeden “alınan unvanlar”
09.12.2019 Akademide 'yönetmelikler' neden 'yanlış' uygulanıyor?
06.12.2019 Eğitim 2023 Vizyonu?ndan kim, hangi kurum yetkili?
02.12.2019 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' sunulan şekliyle mi çıkacak?
25.11.2019 Peki, akademik danışmanlar ve yardımcılar ne yapıyorlar?
19.11.2019 İslam?da 'münakaşa' var mı yok mu?
14.11.2019 Öğretim üyeleri, neden 'etik dışı' davranışlara yöneliyor?
11.11.2019 Neyimiz eksik ki akademide değişim sağlanamıyor?
09.11.2019 95.Yılında Musıki Muallim Mektebi Çalıştayı Yapıldı! Sonuç?
04.11.2019 2019 THO Çalıştay Raporu karmakarışık olmuş!?(2)
31.10.2019 '2019 Halk Dansları Çalıştayı' sonuç bildirgesinde ne diyor? (1)
27.10.2019 'Fitneye Fırsat Vermemek' için, 'Siyasi Ortamı' Düzeltmek Gerekmez mi?
24.10.2019 ?Akademik Unvanda? Yabancı Dil Sorunu Çözülemez mi?
21.10.2019 Üniversite içi atamalarda, 'liyakat ve yetenek' neden önemsenmiyor?
19.10.2019 İdari görevdeki akademisyen, unvanını nerelerde kullanmamalı?
15.10.2019 Külliye?deki Neşet Ertaş etkinliğinde, 'sahne sanatı' kuralları uygulandı mı?
10.10.2019 Yazar Alev Alatlı?nın PR Çalışmasını Kim(ler) Devam Ettiriyor??
06.10.2019 Akademik Kadrolarda, Yönetmelikler Uygulanmıyor!
30.09.2019 Akademik 'Kongrelerde' senkron tutmuyor!
27.09.2019 İstinye Üniversitesi?nin misyonu-vizyonu!
21.09.2019 Üniversiteler, 'bu protokol' ile' 'sanat merkezi' olabilir mi?
18.09.2019 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, misyonu-vizyonu!
14.09.2019 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi?nde misyon-vizyon...
09.09.2019 İstanbul Kültür Üniversitesi?nde misyon-vizyon nasıl?
05.09.2019 MEF Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi Misyon-Vizyonu!...
24.08.2019 11.Kalkınma Planında; Yabancı Dil,Yükseköğretim Maddeleri!?(4)
21.08.2019 11. Kalkınma Planında, Öğretmenlik ve Yükseköğretim!...(3)
16.08.2019 MEB, Meslek Kanunu ve 11.Kalkınma Planı!... (2)
09.08.2019 'Eğitim' için 11.Kalkınma planında neler var? (1)
05.08.2019 'Plandaki maddelerle kültür/sanatta gelişme çok zor?'
01.08.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat Maddeleri?(2)
28.07.2019 11.Kalkınma Planında Kültür/Sanat?(1)
25.07.2019 Kurumları; Başkanlar mı,Yönetim Kurulu mu yönetir?
23.07.2019 Yıl: 2019... Akademik Teşkilat Kanunu 2547?de Konservatuarların yeri neresi?
17.07.2019 MEB, Kültür, Çalışma, Çevre Bakanlıkları ve misyon-vizyon!
13.07.2019 İnsanları etkilemek zor mudur? Nasıl başarılır?
06.07.2019 2019?da, Konservatuarlar?ın Güncel Durumu Nasıl ?
30.06.2019 CB Kurulu, İstanbul seçimi, Yeniparti, Hükümet?te Revizyon ve MEB
28.06.2019 Üniversitelerde, liyakat, yayın ve sahte dergiler sorunu!
23.06.2019 İTÜ TMDK?nın Cazibesi ve Misyon-Vizyonda Durum!...
18.06.2019 Milli Savunma Üniversitesi ve MEB?te ?misyon-vizyon? durumu!
15.06.2019 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde; Misyon-Vizyon Doğru mu?
12.06.2019 Üniversitede; ?Misyon? ve ?Vizyon?da Bir Gelişme Yok!...
08.06.2019 Hukuk ve İlahiyat Fak. Eğitimi?nde Neler Oluyor?
03.06.2019 Kur?an; ?Eleştiri Kültürü? ve ?Benlik/Kibir? için Ne Diyor?!..
31.05.2019 ?Etik? Olmayan Siyasetçiye, ?Makam? Verilmeli mi?
29.05.2019 Üniversitede; ?etik? olmayan ?kişi?, üst makamlara atanmamalıdır!..
24.05.2019 Bakan Z.Selçuk?un, Milli Eğitimdeki, ?reform? mu?!..
22.05.2019 İslam?da; Evlilik, Doğruluk, Sevgi,Güvenilir Olmak!..
19.05.2019 Konservatuarlarda; ? İdarecilik? ve ?Etiklik? İkilemi!
16.05.2019 Alanında Tek Eser; Filateli?de Folklor?
13.05.2019 İslam?ı Sadece; ?Öğrenmek/Bilmek? Değil, ?Uygulamak? Gerekli!..
12.05.2019 Müzik,Sadece; ?Sanat? Değil, ?Bilim? ise, Ciddi Olunmalıdır?
09.05.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali?nde neler oldu?
06.05.2019 Müzik Bildirileri ?Alana? Değil, Sadece ?Unvan Almaya? Yarıyor?
01.05.2019 Akademisyen; Okumadığı için mi, Bildiriler Yanlış Yazılıyor?
29.04.2019 Müzik alanı ?bildiri başlıklarından?, bir anlam çıkmıyor?..
25.04.2019 Müzik bildirileri başlıkları anlamsızlık rekoru kırıyor..
21.04.2019 Sn. Cumhurbaşkanımız, alt akademisyenler ilgilerinizi bekliyor?!..
18.04.2019 ?Yabancı kelimelerin?, Türk Müziği?ne yararı var mı?
16.04.2019 Unvanlara rağmen; Türk müziği terminolojisinde gelişme yok!..
14.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
11.04.2019 Akademisyenlerin özlük haklarını vermek, çok mu zor? (2)
08.04.2019 26.İstanbul Türk Müziği Festivali, zengin program ile başlıyor?
04.04.2019 Sn.Cumhurbaşkanım: YÖK?te, her unvan temsil edilmelidir!
02.04.2019 Müzik, sanat, eğitim, program, YÖK, konservatuar
31.03.2019 Şanlıurfa-Adıyaman Konferansları ve ?4 Kardeş Şehir? Konseri...
28.03.2019 Adıyaman Üniversitesi Rektörü, 8 yılda neler yapmış?
25.03.2019 Harran Üniversitesi Rektörü M. Sabri Çelik, ne yapmak istiyor?
18.03.2019 Kültür/Sanat kurumları revize edilmeyecek mi?
16.03.2019 Seçim 2019: AK Parti?nin iletişim hataları var mı?
10.03.2019 YÖK?ün, ?Yağmacı Dergiler? açıklaması, akademinin temizlenmesine yol açar mı?
07.03.2019 Seçim 2019?a giderken, CHP?nin iletişim hataları! (1)
02.03.2019 Toplumda ?edep duygusu? kalmadı mı?
24.02.2019 Günümüz kadını, ?el veya ev işi? yapmıyor mu?
21.02.2019 Müzik alanı, lisans ?Yeterlik Okuma Listesi? var mı?
12.02.2019 Aileler gençlerden neden şikayetçi?
09.02.2019 İslam ülkeleri bilimde geride mi?
06.02.2019 ?Hem değerli, hem önemli bir insan? olunur mu?
02.02.2019 Müslümanların en büyük kaybı; bilimdir ve hala da öyledir? (2)
31.01.2019 ?İlim Çin?de bile olsa, gidiniz? denmiş! Peki nereye gitmişiz? (1)
29.01.2019 Akademik teşvik, akademisyenleri memnun etmedi?
27.01.2019 Eğitim Kurumları Yöneticisinin Yetiştirilmesi nasıl olmalı?
22.01.2019 Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı müthiş!
18.01.2019 Toplum içindeki ?başı açık kadın?, İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
13.01.2019 Sn.Cumhurbaşkanımız, sanat/kültürden neden memnun olmuyor ki?
11.01.2019 Konda?nın ?toplumsal değişim raporuyla? aynı fikirde miyiz?
07.01.2019 Toplum içindeki ?erkek? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
03.01.2019 Toplum içindeki ?kapalı kadın? İslam?ı nasıl yaşamak istiyor?
01.01.2019 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
29.12.2018 Muhafazakar örgütlenme Sn. Erdoğan?ın desteğiyle tam gaz devam ediyor?
26.12.2018 MEB eğitim sendikalarının raporlarını, dikkate alıyor mu? (2)
24.12.2018 Sn. Cumhurbaşkanımız yine ?isabetli? konuştu ama uygulamalara yansımıyor?
21.12.2018 Türk Eğitim-Sen?in, MEB raporu hayata geçiyor mu? (1)
19.12.2018 Devlet-Vakıf Üniversitesi ikilemi, Kitap yayını, Yabancı dil, Lisansın önemi?(2)
15.12.2018 Üniversitelerde aidiyet, Doçentlik sözlü sınavı, etki faktörü yüksek yayın?(1)
13.12.2018 Her tür müziği içine aldığınızda, Halk Müzikleri Festivali olur mu?
09.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı' yararlı oldu mu?
05.12.2018 'Akademisyenlerin Güncel Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı?na davetimiz var...
01.12.2018 Bir el değdi! Akademik ilanlarda, lisans mezuniyeti/lisansında Y.L./Dr. /Doç?lik öncelenmeye başlandı! Neden?
27.11.2018 ?Güzel Sanatlar? alanı, hangi amaçla ?Mimarlık vb.? ile birleştiriliyor!
24.11.2018 Mesleki ve Teknik Eğitim?e bağlanan, MEB Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, günahı ne?
19.11.2018 Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ederim: Kültür-Turizm birlikteliği ?sinerjiyi? yakalayamadı?
15.11.2018 Üniversitelerimizde konuşulanlar, sorular ve cevapları? (2)
14.11.2018 MEB?in resmi yazısındaki Türkçe yanlışlar, ol(a)maz dedirtiyor!...
08.11.2018 Üniversitelerimizin genel eksikleri; sorular ve cevaplar? (1)
03.11.2018 Üniversitelerin Dr. Öğr. Üy. ve Doç. kadro ilanları neden farklı?(19)
29.10.2018 Vay arkadaş! Yurtdışı eğitiminde de ?denklik mağduriyetleri? varmış! (18)
26.10.2018 Bakan Sn. Ziya Selçuk'un, 'MEB 2023 Eğitim Vizyonu? nasıl karşılandı?
23.10.2018 Bazı üniversitelerde 7100 sayılı yasa neden farklı uygulanıyor? (17)
21.10.2018 SETAV raporu: Akademisyenlerin ?uluslararasılaşması? ne demek? (16)
18.10.2018 ?Ek göstergeler? ve Dr. Öğr. Üy.?nin ?emeklilik makam tazminatları? sorunu...(15)
15.10.2018 7100 sy. yasa için, Sn. Cumhurbaşkanımıza; (Y. Doç. ve Doç.?lar adına) arz ediyoruz?(14)
12.10.2018 ?Sosyal Bilimler? alanında, yazar ve indeks sıkıntıları var mı? (13)
08.10.2018 ?Sahne Sanatı? alanı, Doçentlik başvurusundaki farklılıklar neden? (12)
05.10.2018 THO alanı akademisyenleri, Doçentlik başvurusunda mağdur ediliyor? (11)
01.10.2018 Akademisyenlere verilen ?akademik teşvik?, yararlı oldu mu? (10)
29.09.2018 ?Tokat?a gitmek gerek? dediler; gittik, gezdik, gördük ve yazdık!
27.09.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı başarılı oldu mu?
23.09.2018 Türkiye Milli Eğitimi; ?yabancı dil öğretmede? neden başarısız?..(9)
21.09.2018 Ülkemizden giden ?beyin göçü? ciddi bir konu, şakaya gelmez!... (8)
18.09.2018 Doçentliğe geçişte; ?lisans eğitimi? mutlaka önemsenmelidir?..(6)
14.09.2018 Doç. unvanı, ?hangi tarihten? itibaren geçerlidir?..(5)
09.09.2018 Jüri üyeleri, ?Doç.lik eser değerlendirmelerinde? neler yapıyor, neler?!..(4)
07.09.2018 Üniversite idarecilerinin ?mobbing? yapması; gelişmeyi engellemez mi? (3)
03.09.2018 İlk akademisyen Arş.Gör.; ?kişisel karakter analizi?ne neden tabii tutulmuyor?!..(2)
01.09.2018 Akademisyen, kaliteli yetiştirilmezse ne olur? (1)
30.08.2018 Prof. İbrahim Ortaş haykırıyor; ?Çukurova?da anız yakılması mutlaka engellenmeli??
25.08.2018 Sn.Alev Alatlı; ?sistemler binicisine göre mi kişner?? dedi, doğru mu?
17.08.2018 Bakan Sn. M. Ersoy?un ?İstanbul Eylem Planı? ancak ?eylemci kişilerle? başarılı olur!
13.08.2018 Devlet Sanatçıları, yeni yönetimden beklentilere cevap veren TİP Sözleşmesi bekliyor?
12.08.2018 Popüler isimlerin Ağustos?ta çıkan ?yeni parçaları? pek iyi değil!...
09.08.2018 Başkan; ?kültür/sanat projeleri? ile, yeni dönemi ?ateşlemek? istiyor!...(2)
06.08.2018 Başkan?ın ?eğitim projeleri?, ?ateşleyici güç? olabilecek mi?..(1)
04.08.2018 Müzik yarışmaları seçici kurullarında kimler yer almalıdır?..
31.07.2018 Üniversiteler artıyor ama ya eğitim kalitesi?
30.07.2018 ?Liyakat? önem kazanırsa Türkiye uçarmış? Gerçekten mi?
22.07.2018 Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, eğitimi inşa edebilecek mi?
19.07.2018 Yeni sistemle birlikte, müzik kurumlarında revizyona gidilmelidir!
13.07.2018 'Müzik Eğitimi ABD programları..' yazıma, Prof.Dr. M.Şişman'ın açıklaması?(5)
09.07.2018 Müzik Eğitimi ABD programlarında ?terminoloji? yanlışları!..(4)
03.07.2018 ?Millet ve bir olmak? iradesi, ?akademisyenler? için de gerekli!
30.06.2018 Ey makam sahibi! Görevden alınınca ?temiz, ve günahsız" olacağını mı sanıyorsun?
27.06.2018 Üniversitelerde; ?Sahne sanatları? yapılanmasında da anlaşamıyoruz?!..
23.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle üniversiteler yönetilemez! (2)
21.06.2018 Tenakuz dolu yönetmeliklerle, üniversiteler yönetilemez! (1)
18.06.2018 Müzik ve GS Üniversitesi, acilen; Ankara Müzik ve Sahne Sanatları Ün. ve Ankara Güzel Sanatlar Ün.?ne dönüştürülmelidir...
08.06.2018 İstanbullu olmak nasıl bir şey?
01.06.2018 Her kesime müjde var da; Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanları üvey evlat mı?!..
27.05.2018 Y.Doç.liği kaldıran 7100 sayılı yasanın mahzurları KHK ile düzeltilemez mi??
23.05.2018 ?Devlette devamlılık? esastır, bazı sanatçıların "hak ihlalleri" çözülmeli?
18.05.2018 Festival konserleri kulislerinde, siyasete dersler var!..
12.05.2018 İslam dininde; ?yalan ve küfür? caiz mi?!..
10.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslararası Sempozyumu? devam ediyor?
08.05.2018 ?Müzikte Stratejik Yaklaşımlar, Uluslar arası Sempozyumu? yarın başlıyor...
03.05.2018 Seçim müjdeleri için, Sn. Cumhurbaşkanımıza açık çağrımız var?
02.05.2018 ?Cesaretle yazmak? ve ?etik/görev sorumluluğuyla? çalışmak!
27.04.2018 Eğitimci İbrahim Taşel?den velilere tavsiyeler!..
24.04.2018 İstanbul Türk Müziği Konseyi?nden (Müzdak), siyasilere çağrı var?
22.04.2018 Genç dizi/tiyatro oyuncuları, şarkı söylemede neden başarısız?
18.04.2018 Ankara Müzik ve GS Üniversitesi ilanında, terminoloji hataları var!
13.04.2018 İHL?lerde ?deizm? korkusu mu var?
07.04.2018 193 üniversitemiz var, ama; bilim/sanat kurumları anlaşamıyor!?
05.04.2018 2018?e giderken, siyasi partilerin ?halk gözündeki? analizi sorunlu!..
30.03.2018 2019?a doğru; Milletvekili listeleri gençleştirilmeli!...
25.03.2018 Ey makam sahibi; sorumlu, saygılı, birleştirici, paylaşımcı, erdemli ol!
20.03.2018 7100 Sy. yasa ile getirilen ?Dr.Öğr.Üyesi?, bir ?ana unvan? değildir!?
16.03.2018 Mevcut 36 bin Y. Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi idari görevlerden alınsa nasıl olur?
14.03.2018 Bir milletvekili, ?özlük haklarında? kaç Y. Doç.?a bedel!...
10.03.2018 ?Sanata öncelik vereceğiz? diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..
08.03.2018 Cumhurbaşkanımız; ?Y.Doç.lik kalksın? dedi,ama!, yerine ?Dr.Öğr.Üyesi? geldi!...
06.03.2018 Üniversitelerdeki usulsüzlükler, TBMM?de dile geldi de ne oldu?!..
03.03.2018 7 aydır tartışılan, adına yasa çıkartılmaya çalışılan Y.Doç.ler kimlerdir?
01.03.2018 Sen kimsin!; milli mi, çağdaş mı?..
26.02.2018 Cumhurbaşkanımız; 12 yıldır ?kültür/sanat ilk sıralara gelecek? diyor, ama!...
23.02.2018 TBMM; 36.000 Y.Doç. Dr.?un sorunlarını çözmeyen tasarıyı kabul etti!...
22.02.2018 Mecliste 2.gün Y.Doç.lik tasarısı görüşmelerinde, kim ne dedi?
21.02.2018 50.00 Y.Doç.Dr., Dr.Arş.Gör, ÖYP?li Arş.Gör; TBMM Genel Kurulu?nu takip ediyor?
19.02.2018 TBMM Üyelerine arz ediyoruz; bu tasarı ?mevcut Y.Doç.Dr.? lara? çözüm getirmiyor!...
14.02.2018 Mevcut Y.Doç.Dr.?lar ve kadrosuz Doç.ler; TBMM?den ?yerli ve milli bir tasarı? bekliyor!?
11.02.2018 Mevcut Y.Doç.ler; TBMM Eğitim Komisyonu Raporu?yla bir şok daha yaşadı!..
07.02.2018 Z.Berksoy, A.Erbaş, Bir Belediye Başkanı ve Trafik Çilemiz?