YALNIZ KURT

Eklenme Tarihi: 24.02.2017 22:26:50 - Güncellenme Tarihi: 06.08.2020 19:04:25

                                                                                              

            Hz. Mevlâna Allah?a erişme günü için   ?Şeb-i Arus? der. Düşünsenize ölümü düğün gecesi gören böyle bir anlayışı her bir Yalnız Kurdun hayatına baktığımızda tüm çıplaklığıyla görmek mümkün.  Öyle ki Yalnız Kurtlar yüzyıllar öncesinde Doğudan gelip, Şeb-i arus için Kafkas dağlarını mesken edinmişler,  ama her bir Yalnız Kurt rahatlık yüzü görmeyecektir. Nasıl rahatlık yüzü görsünler ki, bikere 16.asır rahatsız edildikleri ilk miladi tarih olarak karşılarına çıkar. İşte o gün bugündür onları ?Yalnız Kurt? ve ?Dağıstanlı alperen?ler olarak biliriz.  Her ne kadar Yalnız Kurtları kimi zaman Çeçen, kimi zaman Şapsığ, kimi zaman İnguş olarak yâd etsek de,  sonuçta Avar Türk soyundan gelen karındaşlarımız ya, bu yetmez mi?

             İyi ki de tarihten bugüne hep var oldular. Üstelik kendi yağıyla kavrularak eğilmeden bükülmeden hürriyet abidesi olarak var oldular. Zaten her bir Yalnız Kurt için hürriyet Allah?a abd olmak demektir. Bu yüzden geçmiş gelecek tüm İvanlara asla baş eğmezler.  Hele ki istiklal ve hürriyet içerisinde yaşamayı gaye edinmiş Yalnız Kurt için ölüm hürriyet uğruna kar beyaz kefen giyinmek olduktan sonra kim tutabilir ki o?nu. Bikere Yalnız Kurt dünyanın fani, ahretin baki olduğuna inanmış,  o halde kalıcı olan şehadet şerbeti içmek varken geçici olana niye talip olsun ki. İşte bu bilinçten hareketle kendilerini hep hürriyet mücadelesi içerisinde buldular. Hiç kuşkusuz bu mücadelede en büyük yol gösterici rehber Kafkas Kartalı Şeyh Şamil?den başkası değil elbet. Malum, o rehber Yalnız Kurt 1871?de kutsal topraklarda ruhun teslim ettiğinde söndü sandığımız o diriliş ruhu yıllar sonra tarihler 1954?tü gösterdiğinde bu kez Çeçen Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev?in mücadelesinde kendini gösterecektir. Hem de şahadet şerbeti içerek o ruh alevlenecektir.  Nasıl alev almasın ki, biricik damadı Yalnız Kurt Salman Raduyev?in Rus mahpushanelerinde yediği dayaklarla gözlerinin kör olma pahasına sergilediği o baş eğmeyen duruşu, yeniden diriliş ruhunun en bariz simgesi olmaya yetti de.  Hakeza Katar?da cami çıkışında Moskof roketleriyle Selimhan Yandarbiyev?in şehit düşüşü, kahpe kanlı baskınla Aslan Mashadov?un şehit düşüşü,  bomba yüklü kamyonun infilakıyla Şamil Basayev?in şehit düşüşü de unutulmaz diriliş simgeleridir. Dedik ya her devirde Yalnız Kurt ruhu var oldukça Kafkas Kartalı Şeyh Şamil her daim diriliş muştusu olmaya devam edecektir.  

            Evet,  her bir Yalnız Kurt Çarlara ve Yeni İvanlara saç baş yolduracak mücadeleleriyle ve şahadetleriyle mazlumlara umut, düşmana dudak uçurtacak korkulu rüya oldular. Dün nasıl ki Dağlı alperenler kendilerinden beş on misli kalabalık Rus tümenlerine karşı dişe diş, kana kan mücadele vermişlerse, çağımızda da Yalnız Kurtlar yeni İvan?lara karşı aynı kararlılıkla gövdelerini siper etmişlerdir.  Sakın ola ki Kafkas Kartallarının mücadelelerini akılla çözmeye kalkışmayın, çünkü onların mücadelesine akıl sır ermez. Zira ölümüne verilen mücadelelerinde akıllara durgunluk veren ruh hali söz konusu.  İşte o ruh halidir ki nice Çariçe, nice İvan?larn heveslerini kursaklarında bırakıp akıllarını başlarından almaya yetmiştir. Hele ki söz konusu Yalnız Kurtlar Cahar Dudayev, Şamil Basiyev, Salman Raduyev?se tüm dünyanın göz önünde Rusya?nın itibarını yerle bir edip konumunu ayaklara düşürür de. İşte bu yüzdendir ki her bir Yalnız Kurt çağımızın Şeyh Şamili olmayı çoktan hak etti bile.  

          Evet, Şeyh Şamil ?halvet der encümen? Yalnız Kurt Başbuğdur. Hayatı boyunca kalabalık Rus tümenlerin karşısında bedenen mücahid, ruhen de gönlü Allah?la olan Yalnız Kurttur o.  İşte bedenen cenk meydanlarında, ruhen Allah?la olan böylesi Başbuğ Velinin tasarrufatı günümüze kadar uzanmış da.  Nasıl uzanmasın ki,  sözünü ettiğimiz Başbuğ Velinin soyu Avarların meşhur kahramanı Emir Han?a dayanmakta. Babası Muhammed Dango, annesi Avar Beyi Pir Budah?ın kızı Mesedo?dur. Doğduğunda üzerine tirtitrenip Allah ?korusun?  diye Şamil ismiyle yaşatılmaya çalışılan Yalnız Kurttur o.  Gerçekten de Allah korusun ismi yüzü suyu hürmetine köyün en dikkat çeken yağız delikanlısı olmanın ötesinde bir gün gelecek Dağıstan dağlarında hayata kanat çırpıp Yalnız Kurt Kafkas Kartalı olur da. Malum, daha henüz kanat çırpmadığı çağlarda, yani yetişkinlik çağında ise onu zahiren hocası Şeyh Cemaleddin ve çocukluk arkadaşı Gazi Muhammed koruyup kollayacaktır. Hani her büyük insanın arkasında beslendiği ışık kaynağı vardır derler ya, aynen öyle de Kafkas Kartalının da Çarlara baş eğmeyen kahraman olmasında bu ikili en büyük pay sahibidir.    Evet, 16. 17. 18. asırlar Çarların hop oturup hop kalktıkları yıllardır. Öyle ki Kafkas halklarının dur durak bilmeyen direnişleri Rusları zıvanadan çıkaracak derecede çetin geçmiştir. Zira o müthiş direniş destanının içerisinde Gazi Muhammed, Şeyh Şamil ve Hacı Muratlar Ruslara kök söktürmüşlerdi. Allah?a çok şükür çağımızda da bu direnişi Cahar Dudayev alevleyip öncüsü olmuştur. Hiç kuşkusuz bu sıradan bir öncülük değil, oğlunun yurtdışında tahsilini yarıda bırakıp mücadeleye çağıracak ruhta öncü olmaktır bu.  Bundan da öte  ?Dünyada tek başına kalsam da Yeni İvanlar bizi asla yıldıramaz? haykırışıyla şehadet şerbeti içerek anlam kazandırdığı öncülüktür. Zaten her kim ki Çeçenlere diş biler, şunu iyi bilsin ki er geç karşılık bulur da.   

             İşte dünden bugüne her bir Yalnız Kurdun bu kutlu yürüyüşü sanmayın ki sıradan talan ve istismar koşusu,   tam aksine Allah için göze alınan cihadın tâ kendisi bir yürüyüştür. Allah?a abd olmadan Kafkas Şeb-i Arus yürüyüşü nedir asla idrak edilemez,  bunu ancak yaşayan idrak eder. İşte Yalnız Kurt olmak böyle bir şeydir. Dahası Allah?a abd olaraktan hürriyet uğruna verilen mücadelede her bir Yalnız Kurdun Şeb-i Arus yürüyüşünde ki sır İstiklal Şairimizin dile getirdiği şu mısralarda gizlidir:

           ?Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım

           Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

           Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner,  aşarım;

           Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.?

            Evet, ne mutlu her bir Yalnız Kurda ki, şairin dile getirdiği dizelerin mana ve ruhuna uygun ?Ölsek de bir, ölmesek de bir?, ?Yaşasak da hür, yaşamasak da hürüz? sırrınca hareket edip tüm insanlığa özgürlük dersi vermişlerdir. Hiç kuşkusuz bu destanda can alıcı nokta  ?Biz ancak Allah huzurunda eğiliriz? sırrınca yol almalarıdır.  Ki, bu sır deryası karşısında Kazakların Hatmanı Duruşenko: ?Yenilmeyen bir millet tanıyorum! O da Kafkasyalılar!? demekten kendini alamaz da. Nitekim Şeyh Şamil?in o müthiş direnişi pek çok Rus Generallerin apoletlerinin sökülmesine yetmiştir.  Hatta bu direniş karşısında II. Katerina?nın tüm sinsi siyaset planları suya düşerde. Hakeza çağımızın Yalnız Kurtları da öyle olup biricik ülküsü Allah?a abd olmakta hürriyeti tatmaktır.   Zaten böyle olmak da icab eder, çünkü hür olmak kul?un şanındandır. Zira bir mümin hür ve akıl baliğ olunca ancak İslâm?ın emrettiği kurallardan sorumlu olabiliyor. Bu yüzden hür olmak çok mühimdir. Hele ki söz konusu Allah yolunda cihad etmekse,  her bir Yalnız Kurdun değme keyfine, cihad hürriyetin tâ kendisi olur da. Kaldı ki Yalnız Kurtları ne kızıl ordunun füzesi, ne mermisi ne de bombası yıldırır, hiçbir tağuti güç onları hürriyet yolundan alıkoyamaz, boşa heveslenmesinler, çünkü onlar ölümü Şeb-i Arus olarak karşılayan can yüreklerdir. Şimdi gel de böyle bir azmin ve imanın karşısında Boris Yeltsin küplere binmesin. Küplere binmesi de gayet tabiidir, baksanıza koskoca Rusya?ya karşı ölümüne meydan okumaktalar.  Bir avuç çete sandıkları Çeçen direnişçiler kök söktürmekte. Moskof üzerlerine gele dursun her bir Yalnız Kurt  ?Ölmek var dönmek yok, eğilmedik bükülmedik? halet-i ruhuyla karşılık vermekten yılmaz da. 

              Evet, Rusların Yeltsin?i varsa Çeçenlerinde kendilerini Allaha adamış Cevher Dudayev, Aslan Meşhedov, Şamil Basayev, Salman Raduyev vs. nice Yalnız Kurt direnişçileri vardır, kıyamete kadar eksik olmayacağına inancımız tam da. İşte bu inanç seli Rusya?nın nevrini döndürmeye yeter artar da.  

           Şurası muhakkak dünya döndükçe dünden bugüne, bugünden yarına her bir Yalnız Kurdun şanlı direnişleri Şeyh Şamille bütünleşip kıyamete dek yâd edilecektir. Ruslar da bu arada huylu huyundan vazgeçmez misali Moskof ruhu depreştikçe tarihten hiç ders almayacak gibi.  Ne diyelim, Moskof ruhu tarihten ders almaya dursun Çarlara baş eğmeyen her bir Yalnız Kurt,  dün olduğu gibi bugünde, yarında kıyamete kadar baş eğmeyecektir.  Bu böyle biline.

          Vesselam.

https://enpolitik.com/kose-yazisi/889/yalniz-kurt

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

06.08.2020 Nebi ve Resul
30.07.2020 Kur’an’dan İlham Alıp Asrın İdrakini Aydınlatmak
23.07.2020 Kur'an-ı Muciz'ül Beyan
09.07.2020 Vahy'in Soluğu
02.07.2020 Esma-ül Hüsna
25.06.2020 Kader-i İlahi
18.06.2020 İmtihan Hayatın Bir Gerçeği
11.06.2020 İçi Başka Dışı Başka
04.06.2020 Gel Kardeşim Bir Olalım
28.05.2020 Sıla-i Rahim
21.05.2020 Ey Yolcu! Yolculuk Nereye?
14.05.2020 Niyet Hayır Akibet Hayır
07.05.2020 Gönüllü Açlık
30.04.2020 Amel-i Salih
23.04.2020 Günahın merkezi nefis mi?
16.04.2020 Çay Kahve Bahane, Gönül İlla Sohbet İster
09.04.2020 Ab-ı Hayat Tasavvuf
03.04.2020 Gündüz Gazetesi'nin Aydınlık Yüzü: Aziz Bal
01.04.2020 Aşk-ı Bendi
25.03.2020 Sofinin Dünyası
18.03.2020 Rabıta-i Şerife
11.03.2020 Arayan Bulur
04.03.2020   Suriye Ve Şah-ı Hazne
26.02.2020 Her Zamanın Bir Gavs'ı Var
19.02.2020 Evliyaullah
12.02.2020 Hatme-İ Hacegân
05.02.2020 Ben Sana Bendim
29.01.2020 Ne Mutlu Murad Mürşit Bulana
22.01.2020 Mürşid Beyatı
15.01.2020 Bey'at
08.01.2020 Vesile Olmadan Vasıl Olunmaz
01.01.2020 Himmet
25.12.2019 Tasavvufi Âdâb
19.12.2019 Âdâb ve Usul
11.12.2019 Nigâh Dâşt
04.12.2019   BÂZ GEŞT
27.11.2019 Yâd Daşt
20.11.2019 Yâd Kerd
13.11.2019 Vukuf-i Kalbì ve Vukuf-i Adedì
06.11.2019 Nazar Ber Kadem
30.10.2019 Vukuf-İ Zamani Ve Huş Der Dem
23.10.2019 Sefer Der Vatan
16.10.2019 Halvet Der Encümen
09.10.2019 İlahi İdrak
02.10.2019 Denge Âlem
25.09.2019 İnsanlığın Kurtuluşu
18.09.2019 İnsan İnsanın Kurdu mu?
11.09.2019 Kendimizi Keşfetmek
04.09.2019 Nurani Letaifler İnsan Göğsünde Kodlu
28.08.2019 Özgürlük Meşalesi İnsan Ruhunda Gizli
21.08.2019 Kendini Arayan İnsan
14.08.2019 Kâlù Belâ?da Verilen Söz
07.08.2019 Yıldız Falı Ve Gayb?dan Haber Vermek
31.07.2019 Melek, Şeytan ve Cin
24.07.2019 Şeytan ve Cehennem
17.07.2019 Ölüm Kar Beyaz
10.07.2019 Dünya Evinden Mahşere
03.07.2019 Dünya Fani Ahiret Baki
26.06.2019 Son Nefeste Pişman Olsan Ne Olmasan Ne
19.06.2019 İman Hem Nur Hem Kuvvet
12.06.2019 Zikir, Fikir, Şükür
04.06.2019 Zikir En Güzel Sermaye
29.05.2019 Tevbe Candan Olmalı ki Nasuh Gerçekleşsin
22.05.2019 Hürriyetin İlk Kapısı Tevbe
15.05.2019 Mürşid Odur ki İrşad Ede
08.05.2019 İrşad Olunmadan İrşad Edilmez
01.05.2019 Asıl Dava Nefsi Islah Etmektir
24.04.2019 Allah için Yol Gösterenler
18.04.2019 Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat
10.04.2019 Tarikat-ı Aliye
03.04.2019 Mehdi (r.a)
27.03.2019 Cemaat ve imamet
20.03.2019 Fitne katilden beterdir
12.03.2019 Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli
06.03.2019 Bedduaya lanet, duaya davet
27.02.2019 Hizmet nimettir
20.02.2019 Şeyh O?dur ki yolun başından sonunu göre
13.02.2019 Ölmek için doğunuz
06.02.2019 Halvette şöhret, şöhrette ise afet vardır
30.01.2019 Daha bizim hazinelerimizin kapısını çalan olmadı
23.01.2019 Sonsuz kaynak Silsile-i Şerife
16.01.2019 Has bahçenin gülleri
09.01.2019 Gavs-ı Bilvanisi Abdulhakim-el Hüseyni
01.01.2019 Menzil'deki ışık: Seyda
26.12.2018 Güneş balçıkla sıvanamaz
19.12.2018 Bediüzzaman?ın Seyda-i Nurşin tutkusu
12.12.2018 Hepimiz aynı kıbleye yönelmiş hizmetkârlarız
05.12.2018 Cahilin Abidi de Sofisi de hüsrandadır
28.11.2018 Ortak payda İslam?dır
21.11.2018 Ne mutlu kıymet bilene
14.11.2018 Bir şafak yürüyüşü
09.11.2018 Gül nesil evladın Sabr-ı Cemil metaneti
31.10.2018 Gönüller Sultanı Seyda
24.10.2018 Seyda Hazretleri'nin hayat serüveni
18.10.2018 Seyda (K.S)?ın anısına röportaj
10.10.2018 Minye?den Menzil?e
03.10.2018 İlimsiz tasavvuf asla!
26.09.2018 Zehirli şırınga suikasti
19.09.2018 Ayet ve slogan
12.09.2018 12 Eylül din mazlumu
06.09.2018 Selçuk Özdağ ve Yusufiye çilesi
30.08.2018 Namık Kemal Zeybek ve ülkü yolu
21.08.2018 Muhsin Başkan ve istişare
16.08.2018 Kop Tipisi ışığı Osman Okutmuş
09.08.2018 MHP ve ülkü yolu eğitimcisi Yılmaz Saka
02.08.2018 Biricik nur yüzlü kızım Merve Nur
26.07.2018 Hey gidi üniversite yılları
20.07.2018 Memleket hasreti
16.07.2018 Rüzgâr eken fırtına biçer
12.07.2018 Artık yeni Türkiye vakti
05.07.2018 Bunalımdan çıkış vakti
28.06.2018 İki kutuplu bakıştan çıkma vakti
21.06.2018 Popülizmi tarihe gömme vakti
14.06.2018 Çokluk içinde birlik vakti
06.06.2018 Vakit aşkın gözyaşı birlik vakti
30.05.2018 Ahmet Er ağabeyimizin gönül dünyası
24.05.2018 Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz
17.05.2018 Kürtlerin soy kütüğü
11.05.2018 Türk-kürt Rabia'yız
03.05.2018 Dünden bugüne balans ayarı
26.04.2018 Fanatizm mi, diriliş mi?
19.04.2018 Fundamentalizm ve FETÖ belası
12.04.2018 Etnosantrizm ve Narsizim Canavarı
06.04.2018 Gelin canlar bir olalım
29.03.2018 Canlı bomba tedhişçiligi
22.03.2018 Terörizm
15.03.2018 Şiddet
08.03.2018 Dünden bugüne provokasyonlar
02.03.2018 28 Şubat Postmodern Darbe ve İrtica
25.02.2018 Yusuf Yüzlüler
19.02.2018 Ülkü kervanı
12.02.2018 Ülkü yolu
04.02.2018 Îlay-ı Kelimetullah davası
28.01.2018 Zaferle Değil, Seferle Yükümlüyüz
21.01.2018 OSMANLI ÜLKÜSÜ
14.01.2018 ÜÇ TUĞ?LU HİLÂL
14.01.2018 Bir şafak yürüyüşü
07.01.2018 MİKRO NİZAM-I ÂLEM
01.01.2018 NİZAM-I ÂLEM?İN FİKRİ TEMELLERİ
27.12.2017 MEHMET AKİF ERSOY
24.12.2017 NİZAM-I ÂLEM ÜLKÜSÜ
17.12.2017 HZ. ALİ VE NİZAM-I ÂLEM
10.12.2017 NİZAM-I ÂLEM?E SOSYOLOJİK BAKIŞ
02.12.2017 ANARŞİ ÂLEM Mİ? NİZAM-I ÂLEM Mİ?
26.11.2017 İMPARATORLUKTAN KÜRESELLEŞMEYE
19.11.2017 YERELLİKTEN NİZAM-I ÂLEME
12.11.2017 BEDEVİLİKTEN HADARİLİĞE MEDENİYET?TEN NİZAM-I ÂLEM?E
05.11.2017 KUL DEVŞİRME SİSTEMİ
27.10.2017 PİRİ REİS VE DÜNYA HARİTASI
19.10.2017 BİLGE KRAL ALİYA İZZET BEGOVİÇ
15.10.2017 ŞAVKI HİLAL MOSTAR KÖPRÜSÜ
08.10.2017 AYASOFYA
01.10.2017 AKŞEMSEDDİN VE FATİH
24.09.2017 HACI BAYRAM-I VELİ
17.09.2017 BİR MİZAH DEHASI NASREDDİN HOCA
10.09.2017 İMAM-I GAZALİ
03.09.2017 AHİ EVRAN VE AHİLİK
25.08.2017 HÜNKÂR HACI BEKTAŞ-I VELİ
18.08.2017 MEVLANA
11.08.2017 YUNUS EMRE
04.08.2017 SELÇUKLU?NUN DOĞUŞU
28.07.2017 ÂL-İ SELÇUK LİDERİ SELÇUK BEY
21.07.2017 ARSLAN YABGU
14.07.2017 SULTAN TUĞRUL BEY
08.07.2017 ALPARSLAN VE BÂTÎNİLİK
01.07.2017 SELÇUKLU?NUN YÜKSELİŞİ VE YIKILIŞI
24.06.2017 MOĞOL KASIRGASI
19.06.2017 Fİ?LEYLETİ?L-KADR
10.06.2017 ŞEHR-İ HİLÂL RAMAZAN
06.06.2017 ÖLÜM BİR MİHRİBAN
30.05.2017 BİR GÖNÜL ADAMI AHMET ER
29.05.2017 FETİH RUHU
19.05.2017 TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ
12.05.2017 YA DEVLET BAŞA, YA KUZGUN LEŞE
06.05.2017 HAKANLARIN ŞEREFLENDİRDİĞİ DÜNYA
28.04.2017 ULU HAKAN ABDÜLHAMİD HAN
22.04.2017 ANKARA ANKARA OLALI BÖYLE BAŞ OLMAMIŞTI
16.04.2017 BİR DEĞİŞİM ÖNDERİ ÖZAL
07.04.2017 BAŞBUĞ BAŞKANLIK İÇİN TABİİ Kİ ?EVET?
01.04.2017 BAŞBUĞ BAŞKANLIK
24.03.2017 MUHSİN BAŞKAN'IN SONSUZLUĞA YOLCULUĞU
21.03.2017 NEVRUZ VE HIDRELLEZ
17.03.2017 TÜRKLER VE İSLÂMİYET
10.03.2017 YAFES NESLİ: TÜRK
03.03.2017 İLK MÜSLÜMAN TÜRK HAKANI: SATUK BUĞRA HAN
24.02.2017 YALNIZ KURT
18.02.2017 KAFKAS KARTALI ŞEYH ŞAMİL
11.02.2017 ŞEYH ALİ SEMERKANDİ
04.02.2017 ORTA ASYANIN IŞIK KANDİLİ ŞEHİRLER
27.01.2017 İKİ IŞIK KANDİLİ: İMAM-I RABBANİ VE ABDULHALİK-I GÜCDÜVÂNÎ
21.01.2017 ŞARKIN TÜRK HAKANI: TİMURLENK
14.01.2017 PÎR-İ TÜRKİSTAN
07.01.2017 AHMED YESEVÎ VE ALPERENLERİ
31.12.2016 AH BUHARA! AH SEMERKAND! AH YESİ! AH HİVA! SANA NE KADAR HASRETİZ!
24.12.2016 ATA YURT ORTA ASYA
17.12.2016 GÖKLERİN YILDIZI ALİ KUŞÇU
10.12.2016 KÂDIZÂDE-İ RÛMÎ
02.12.2016 BİLGE İNSAN ULUĞ BEY
27.11.2016 ZEMAHŞERÎ
20.11.2016 EBU NASR FARABİ
14.11.2016 BİRÛNİ
07.11.2016 ŞEYHÜ?R-REİS İBN-İ SİNA
30.10.2016 MATEMATİĞİN PİRİ CEBİR
24.10.2016 DİLDE FİKİRDE İŞTE BİRLİK-IV
17.10.2016 DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK-III
13.10.2016 DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK-II
09.10.2016 DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK-I
22.09.2016 ÖLÜRÜM TÜRKİYEM